Александра Mицић

 Педагог

  Краљево, Србија

  [email protected]

 /aleksandra.oa

 /aleksandra_micic21

Остварујем добру комуникацију са ученицима и колегама. Добро процењујем могућности ученика. Уочавам посебно надарене ученике, као и ученике којима је потребна посебна подршка у учењу. Са колегама остварујем сараднички однос и добар тимски рад.Образовање

2016 - Данас

Филозофски факултет, Косовска Митровица

Докторске академске студије педагогије

2013 - 2014.

Филозофски факултет, Косовска Митровица

Педагогија


2009 - 2013.

Учитељски факултет, Призрен - Лепосавић

Разредна настава


2005 - 2009.

Meдицинска школа, Краљево

Зубни техничар

Радно искуство

Јун 2020 - Данас

Педагог,  ОШ ,,Петар Николић", Самаила

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада, праћење и евалуација, вођење педагошке документације. Сарадња на свим нивоима са свим учесницима васпитно-образовног процеса: са децом, родитељима и другим члановима породице детета, са наставницима, васпитачима, као и осталим запосленима у школи (директор), са широм друштвеном средином.

Септембар 2019- Jун 2020.

Педагог, стручна пракса, ОШ ,,Петар Николић", Самаила

Обављање посла школског педагога уз надзор ментора.

Новембар 2015 - Фебруар 2016.

Педагог, јавни радови, ОШ ,,Вук Караџић", Рибница

Персонални асистент ученику четвртог разреда коме је потребна додатна подршка и помоћ у раду и учењу.

Вештине

Радне вештине


  • Одговорност  - Поштовање задатих рокова и способност квалитетног планирања рада.
  • Комуникативност - Лакоћа и умеће усменог и писменог изражавања. Изузетна способност презентовања.
  • Емпатичност - Познавање начина размишљања деце и прилагодљивост размишљања на дечји начин.
  • Дигитална писменост - коришћење програма МS office-а и примена алата информационих технологија у сврху побољшања рада (наставе).

Језици


  • Српски језик (матерњи језик)
  • Енглески језик (напредни ниво)

Постигнућа


Истакнути студент

Добитник дипломе Истакнути студент која се додељује за Видовдан најбољим студентима Приштинског универзитета.

Шта знаш о црвеном крсту

Капитен школске екипе на такмичењу у Краљеву 2017. године, под називом Шта знаш о црвеном крсту, шта знаш о здрављу. Екипа је освојила прво место, пехар и пригодне награде.

Стручно усавршавање

Назив програма стручног усавршавања
Датум
Број бодова
Како помоћи деци у организацији рада од куће
22.06.2020.
1
Како смирити дечји страх
03.07.2020.
1
Управљање тимовима
06.07.2020. - 10.08.2020.
40
Е портфолио - инструмент за напредовање и сарадњу
01.10.2020.
32

ХобиПутовања

Заљубљеник у путовања и дуге шетње поред мора.


Фотографија

Тренутно ми је омиљена занимација фотографисање моја два несташка.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume