Branislava Đurica

Medicina je u osnovi većine mojih interesovanja i najveći deo života sam posvećna brizi o ljudima. Ova životna filozofija me je pratila i kroz rad na klinikama i sada kao nastavnika zdravstvene nege u Medicinskoj školi. Stalna usavršavanja na pedagoškom i usko stručnom nivou su uvek u mom rasporedu. Takođe, predvodim sve aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici na promociji zdravlja .

Nastavnik zdravstvene nege

Novi Sad , Srbija
[email protected]

Profile 04 00@2x

Obrazovanje


Medicinski fakultet Novi Sad

2009-2012.
Strukovne studije zdravstvene negeMedicinski Fakultet Novi Sad

2014-2016.

Osnovne akademske studije zdravstvene nege


Medicinski fakultet Novi Sad

2017-2018.

Master akademske studije zdravstvene nege


Filozofski fakultet Novi Sad

2017-2018.

Master akademske studije- liderstvo u obrazovanju


Radno iskustvo

Medicinska škola "7.april" Novi Sad 2018-trenutno 

pomoćnik direktora

Medicinska škola "7.april" Novi Sad 2013-2018.

nastavnik zdravstvene nege

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 2000-2013.

glavna sestra odseka za nenonatalnu hirurgijuVeštine


Timski radEsencija mog posla je rad u timu. Kroz rad na klinici, a naročito sada u školi predstavlja jednu od krucijalnih veština koju posedujem i koju stalno usvršavam. Mogu da radim na mnogim pozicijama u timu, od organiazatora, preko motivatora do izvršioca


Organizacione sposobnosti

Kao glavna sestra , pomoćnik direktora i organizator nastave vežbi i vežbi u bloku sam stekla neophodno iskustvo i veštinu rukovođenja, koju stalno usavršavam u radu sa kolegama 


FleksibilnostZahvaljujući velikom iskustvu uspevam da se prilagodim svim situacijama, naročito u nepredviđenim i vanrednim okolnostima


Strani jezici


Engeski jezik srednji nivo

Ruski jezik srednji nivo


Samoprecena


Imam veliko samopouzdanje i verujem u sopstvene sposobnosti

Postignuća -eTwinning   „How We Practice“

 Školi je dodeljena Evropska oznaka kvaliteta za izuzetnost rada u okviru projekta  „How We Practice“.  

Postignuća

Dnevni list " DNEVNIK" posetio je Medicinsku školu.

Paragraph image 02 00@2x

Stručni radovi 

Đurica,B.Krajnović,D.(2003):Uloga medicinske sestre u promeni koncepta lečenja povreda slezine, Zbornik radova Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije 

Đurica,B.,Repić,G.(2017): (Ne)popravljivi efekat prvog utiska, VI Simpozijum UMSTBS
Đurica,B.,Repić,G.(2017):Uticaj emocionalne inteligencije na kvalitet zdravstvene nege, Simpozijum glavnih sestara i babica,sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene negeĐurica,B.(2017):Komunikacijske veštine u razgovoru i informacijska komunikacija, akreditovan program kontinuirane medicinske edukacije

Đurica,B., Đurica,S.,Repić,G.(2018):Instrumenti za merenje kvaliteta života u vezi sa zdravljem kod bolesnika sa depresijom, Nacionalni časopis Vizija

Đurica,B.,Milutinović,D.,Simin,D.(2018):Postignuća učenika završnog razreda iz nastavnog predmeta zdravstvena nega,Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem glavnih sestara i babica,sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege 


Krajnović,D.,Đurica,B.(2003):Adenokarcinomi u dečijem uzrastu-dijagnostika I lečenje, Zbornik radova Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije

Repić,G.,Đurica,B.(2017):Paralingvistički i ekstralingvistički neverbalni znaci u svakodnevnoj komunikaciji – kako ih proceniti i primeniti, VI Simpozijum UMSTBS

Repić,G.,Đurica,B., Repić,I.(2017):Život sa kolostomom.Inspirijum,(18),4-10


Šunka,S.Đurica,B.(2018):Savremena nastavna sredstva u realizaciji nastave vežbi predmeta Zdravstvena nega dece, Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem glavnih sestara i babica,sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege  Hobi

ČITANJE

Omiljeni pisci:Достојевски, Иво Андрић, Меша Селимовић, Ljiljana Habjanović Đurović, Brankica Damjanović.

ŠETNJA U PRIRODI

Fruška gora je najčešće moje sklonište


Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x
Powered by CakeResumePowered by CakeResume