Applications for this position are currently paused

地政士事務所助理

Lưu
Updated 3 tháng ago

Mô tả công việc

協助代書處裡各式文件,適合正要考代書的考生或者是有法律相關背景的朋友。

Yêu cầu

1. 必須有法律相關背景或是正在準備代書考試的試者。

2. 必須會電腦文書軟體。

無經驗可,也歡迎實習生。

Interview process

直接將您的履歷寄到  [email protected]

代書會主動聯繫您。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
250 ~ 300 TWD / hour
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 慶霖地政士事務所.

Về chúng tôi

慶霖地政士事務所 有法律問題嗎? 現在就諮詢專業代書!從房地產稅務,地產契約簽訂,到如何使契約協議保護到您的權利不受損害並遠離官司。專業簽約前調查,謄本判讀,產權調查,再也不會啞巴吃黃蓮,拒絕當冤大頭,現在就來電! 蕭代書專線0933-737-511 或02 2260-3063

Nhóm

Avatar of the user.