Applications for this position are currently paused
Lưu
Updated 2 tháng ago

Mô tả công việc

【工作內容】

(1) 負責協助軟體系統框架團隊的交互設計⼯作,包括產品⽇常迭代的設計更新

(2) 了解業務需求,與產品團隊合作,嘗試從⽤戶體驗的⾓度提供解決⽅案

(3) 配合前端開發團隊共同創建⽤戶界⾯,跟踪產品效果,保證最終產品落地

(4) 熟悉⽤戶研究,善於挖掘⽤戶需求,通過對⽤戶操作習慣和偏好的持續研究,不斷優化產品體驗【需求條件】
(1) 必須曾經有過交互設計相關作品 (個人專案、學校作品、受過市場驗證作品更佳)
(2) ⼈機互動,設計類,⼼理學等相關專業在讀或已畢業
(3) 曾經有在軟體公司或是硬體公司實習的優先考慮
(4) 熟悉智慧型手機操作系統及對消費性科技產品熟悉者優先考慮
(5) 會使⽤Figma, Sketch, Adobe Creative Suite 等設計軟件,熟悉Material Design Guideline
(6) 會⽤原型製作⼯具(Ex. Protopie, AdobeXD等)來展⽰設計
(7) 具有良好的⾃我驅動⼒和主動意識
(8) 優秀的語⾔表達及溝通能⼒,團隊合作、協調能⼒和需求分析判斷⼒
(9) 對設計有獨特見解,追求細節


【你會學到】
(1) 完整地參與產品開發流程,將設計落實在真實產品上
(2) 透過引導快速精進交互設計能力與協調溝通能力
(3) 策略性地思考產品迭代演進方向
(4) 如何進行想法激盪並讓好的想法轉換成可落地可實現的方案

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
160 ~ 170 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
158 ~ 300 TWD / hour
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 70K TWD / month
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
4
160 ~ 200 TWD / hour
Logo of 香港商聲吶天空資訊顧問有限公司.

Về chúng tôi

我們所參與設計的產品遍布各地,走進美國、英國、印度等30多個國家,並獲得《時代週刊》、《福布斯》、《華爾街日報》等國際主流媒體的高度評價。

我們不斷努力,一步一步地向夢想靠近。 為了提供更優秀的用戶體驗,此刻,我們期待你的加入,做更好的自己。


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play