Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

1. 使用Unity製作3D遊戲

2. 與3D美術人員制定美術規格並配合協同開發

3. 使用插件提升開發效率(UniTask, DoTween等)

4. 能讀懂英文開發文件

Yêu cầu

1. 有完整中大型手機遊戲前端參與經驗(請在履歷附上遊戲連結並說明負責的部分)

2. 熟悉Unity Addressable使用經驗

3. 熟悉Unity URP及PBR

4. 有Unity DOTS使用經驗

5. 有雙平台上架經驗

6. 有MongoDB使用經驗

7. 熟悉C#設計模式

8. 有Serverless Functions使用經驗


1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Negotiable
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 鏈星築夢有限公司.

Về chúng tôi

我們的工作氛圍是輕鬆愉快且富有團隊精神的資訊軟體技術公司

公司注重員工的工作技能, 想法及大膽創新,

管理走美式風格,注重與同仁的溝通及團隊間的和諧

若您個性活潑開朗, 落落大方及

您的設計/技能/經驗符合公司職缺

歡迎您加入我們公司Việc làm

Full-time
Trung cấp
2
Negotiable
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
Negotiable
Lưu

Full-time
Trung cấp
5
50K ~ 60K TWD / tháng
Lưu