Về

Tóm tắt về công ty

新創科技公司,

目前主要為研究、販售程式技術,硬軟體技術。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

研發程式技術,硬軟體製造、服務。服務客戶,協助教學以及使用、問題解答等......。

Quyền lợi nhân viên

1. 每一個月有餐費補助2. 每逢台灣三大節皆有給予獎金

Nhóm

Default avatar

Việc làm

泰語客服人員

1. 服務並協助客人處理問題 2. 文書處理
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm28
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job