Applications for this position are currently paused
Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 2 tháng

Mô tả công việc

產業類別: 電腦系統整合服務相關

職責要求

1. x86系統BIOS設計開發、維護

2. 調試並解決BIOS問題


Yêu cầu

1. 3年以上BIOS經驗

2. 熟悉x86系統架構以及硬體線路

3. 相關utility, tool程式開發

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
1,200,000 ~ 1,400,000 TWD / năm
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Accurate愛客獵-1111高階獵才中心.

Về chúng tôi


Accurate愛客獵為1111人力銀行集團旗下專屬獵才服務之品牌,因應國際化人才及專業技術人才需求增加,1111人力銀行自2008年推廣獵才服務,專業媒合深獲企業及求職者肯定,並於2021年獨立獵才品牌『Accurate愛客獵』。統整了多位產業專業獵才顧問,結合系統化的專業人才資料庫,為台資、外資提供技術型、整合型、決策型等多元化人才,

我們在台深耕多年為廣大廠商與各界高階專業人才提供雙向、精緻的人才顧問服務。如有中高階職位或專業技能徵才、求職需求歡迎與我們連繫。諮詢專線:02-2767-1111

  • 人才保密轉職
    網羅海內外企業隱藏職缺,提供全球企業最新工作機會,為人才突破職涯發展困境,找到晉階新舞台。
  • 企業菁英獵才
    企業中高階主管、核心幕僚、專業技術人員、儲備幹部人才搜尋,提供精準獵才與目標人選的招募服務。Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.2M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.2M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
1.2M ~ 1.5M TWD / năm
Lưu