Applications for this position are currently paused

資深網路工程師(Cisco) (3007618)

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng

Mô tả công việc

產業類別: 電腦系統整合服務相關

職責要求

1、負責Cisco品牌(含)Meraki品牌之產品安裝、建置、設定及維護。

2、協助專案之售前規畫及技術支援。

3、負責專案之POC(含結案報告製作)、安裝建置、一線/二線維謢。

4、專案及相關品牌產品之客戶服務含故障排除、問題回覆等…。

5、協助專案執行之技術支援含文件製作、安裝建置、驗收操作等事宜。

Yêu cầu

1、需對Cisco及Meraki品牌產品之設備有安裝建置及故障排除能力。

2、協助專案相關文件之製作如POC結案報告、施作說明、施工計畫等。

3、因涉及一線及二線服務,故須性格良善,不易與人衝突者佳。

經驗產品:

Cisco網路設備全系列、Meraki產品、Cisco資安產品…等。

專業證照:

CCNP/CCSP/CCDP/CISSP或相關同級證照

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
700,000 ~ 1,000,000 TWD / năm
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Accurate愛客獵-1111高階獵才中心.

Về chúng tôi


Accurate愛客獵為1111人力銀行集團旗下專屬獵才服務之品牌,因應國際化人才及專業技術人才需求增加,1111人力銀行自2008年推廣獵才服務,專業媒合深獲企業及求職者肯定,並於2021年獨立獵才品牌『Accurate愛客獵』。統整了多位產業專業獵才顧問,結合系統化的專業人才資料庫,為台資、外資提供技術型、整合型、決策型等多元化人才,

我們在台深耕多年為廣大廠商與各界高階專業人才提供雙向、精緻的人才顧問服務。如有中高階職位或專業技能徵才、求職需求歡迎與我們連繫。諮詢專線:02-2767-1111

  • 人才保密轉職
    網羅海內外企業隱藏職缺,提供全球企業最新工作機會,為人才突破職涯發展困境,找到晉階新舞台。
  • 企業菁英獵才
    企業中高階主管、核心幕僚、專業技術人員、儲備幹部人才搜尋,提供精準獵才與目標人選的招募服務。Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
650K ~ 1M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.2M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.2M TWD / năm
Lưu