Senior iOS Developer

Updated 3 tháng ago

Mô tả công việc

We are looking for a senior iOS Developer who can work directly with our CEO and company founder (and former musical.ly/TikTOk President) to build out Wink. This is a unique opportunity for someone who wants to be THE engineer on a growing product. You will be working within a team of 3, building, shipping, and iterating fast. If you are interested in growing a brand new product from thousands of users to millions of users, we’d love to hear from you!

Yêu cầu

必備條件
  • 熟悉 SwiftUI, Combine, and MVVM
  • 熟悉 NSOperation 、 GCD 及其他 multithreading API 的運用方式,善於多線程管理。
  • 善於撰寫記憶體管理良好的程式- 熟悉如何撰寫可被測試的程式及 unit testing 相關技術
  • 熟悉 Git 版本控制及多人協作經驗

加分條件
  • 對 UI/UX 敏感度佳
  • 有 App 效能優化經驗,並能利用工具找出/證明確切的問題點
  • 其他平台的開發經驗
  • 對 UI/UX 敏感度佳
2
1M ~ 1.8M TWD / year
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 9 Count.

9 Count

Ứng dụng di động
11 - 50 people

Về chúng tôi

9 Count 是由musical.ly(美國TikTok的前生)的創辦人創辦。我們是一支約 35 人的團隊,在洛杉磯和台北設有辦公室。我們的願景是創造世界上最好的交新朋友平台。我們的旗艦APP "BFF" 幫助人們結交來自世界各地的新朋友。 "Wink" 一直是 10 個不同國家/地區排名第一的社交網絡應用 APP,在全球擁有超過 700,000 Reviews,每月連接數百萬人。

公司目前已經完成 A 輪融資,主要投資方為國際頂尖的投資機構 GGV(ByteDance, Airbnb投資方)和 CRCM。


Nhóm

Avatar of the user.
GM

Các công việc phổ biến khác tại 9 Count

Node.js Developer

Senior Backend Engineer 資深後端工程師

Full-time
Trung cấp
2
1.2M ~ 2M TWD / year
Updated 9 ngày ago

QA Engineer

QA 軟體測試工程師

Full-time
Trung cấp
1
600K ~ 1.2M TWD / year
Updated 4 ngày ago