Updated 3 ngày agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 生活市集_創業家兄弟股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 生活市集_創業家兄弟股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 生活市集_創業家兄弟股份有限公司

Mô tả công việc


近期團隊以及網站規模都在快速成長,也因應業務擴張正在進行一個新的大型專案,需要

更多開發資源,如果你對大流量的電商網站有興趣,想在一個充滿挑戰與成長性的環境開

發,都歡迎你加入我們,共同挑戰電商市場。

▍工作內容

1.開發生活市集與松果購物的電子商務服務,面對千萬量級以上使用者的請求,參與需求分析與架構設計,共同打造穩定且高效的整合系統。

Ex: 生活幣系統、交易系統、客戶關係管理(CRM)系統、供應商商品管理、供應商訂單出貨管理以及AI 系統整合...。

2.開發能承受瞬間數萬請求的系統,設計能短時間內消耗數百萬訊息的平台,且從中分析其產生的商業價值 。

3.後端程式語言主要是 PHP,框架使用 CodeIgniter/Laravel。大量服務已透過 docker 容器化,服務為 AWS 全雲端建置,Ex: EC2、RDS、ECS、ElasticCache、DynamoDB、Lambda、SQS、S3 …。

▍團隊文化

勇於嘗試不同面向的技術,Ex. 前端、後端、DevOps、大數據資料分析,會定期舉辦技術分享會互相交流。

參與不同策略目標的 Scrum team ,了解需求的商業價值。

Yêu cầu

▍能力需求

1.對 PHP 或其他後端語言的框架有一定程度的熟悉度,理解 MVC 概念,能做到基本的 CRUD,有最基礎的資安概念,知道什麼是 SQL Injection、XSS Attack 等常見手法,以及如何做到最基礎的防範

2.了解基本的 Linux 指令操作,理解檔案的權限管理機制

3.有使用過 git 版本控管的相關經驗

4.了解 MySQL 的基本使用,理解各種 JOIN 之間的差異

5.願意積極表達自己的想法,不害怕提出疑問,不排斥與人溝通

6.有自行學習新技術的能力與熱情

▍加分條件

1.有 AWS、GCP 等雲端服務的使用經驗

2.有容器化相關技術的使用經驗

3.有參與過 CI、CD 的開發經驗

4.有操作 NoSQL 的使用經驗

5.有大流量或是高併發系統設計的經驗

6.有一個以上的「不是為了交作業或面試存在的 side project」

7.平常有寫技術相關文章的習慣,甚至會分享到社群上

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

生活市集_創業家兄弟股份有限公司

台北市南港區三重路19-3號D棟5樓

Về chúng tôi

「創業家兄弟股份有限公司」成立於2012年(上櫃股票代號:8477),主要業務為營運生活與食品類商品的網購平台,是一間成長非常快速的電子商務公司。並成功於2016年10月31日掛牌上櫃,成為台灣區最快速掛牌上櫃的電子商務公司。2016年4月創業家兄弟團隊轉投資成立松果購物股份有限公司,並於同年5月成立松果購物網站,有別於創業家兄弟經營模式,主攻B2B2C電子商務市場。

Nhóm

Default avatar

Công việc tương tự

Backend Engineer - Tech Hub

foodpanda
Toàn thời gianTrung cấp1.3M ~ 1.8M TWD/nămĐã cập nhật 12 ngày trước

結婚吧-PHP工程師

數字科技股份有限公司
Toàn thời gianTrung cấp42K ~ 47K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Software Development Engineer 軟體工程師

Micron Technology, Inc.
Toàn thời gianSơ cấp900K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

後端/PHP工程師【歡迎應屆畢業生】

慧邦科技股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 生活市集_創業家兄弟股份有限公司

電商數位行銷部專員(DM)

Toàn thời gianSơ cấp32K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商數位行銷部專員 (Google/Facebook)(DM)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商數位行銷部專員(DM)

Toàn thời gianSơ cấp32K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商商業分析專員 / 資深商業分析專員 / 商業分析主任(BI)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商通路運營主任/專員

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務Nodejs Backend Engineer(肆貳研究所)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商後端工程師_ PHP Back-End Engineer

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商後台與營運產品經理/副理/專員Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

產品經理/副理/專員 Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

資深電商資訊專員(MIS)

Toàn thời gianTrung cấp35K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務客服專員

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 35K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務夥伴關係專員

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 35K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務業務工讀生(松果購物)

Bán thời gianSơ cấp160 ~ 160 TWD/giờĐã cập nhật 3 ngày trước

電商長期行政內勤工讀生(歡迎夜校生)

Bán thời gianSơ cấp160 ~ 160 TWD/giờĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務後端工程師 Senior Back-End Engineer

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電商DevOps/SRE Engineer (DO)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

電子商務全端工程師 Full Stack Developer

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước