Về

Tóm tắt về công ty

精實創業理論看起來違反習以為常的一些開發準則,像是,產品不用做到幾霸昏(100分),最好是剛好滿足基本功能就先丟出去看市場反應,提出一個最小價值產品(Minimal Viable Product,MVP),如果你有個願景是要改變人們清潔牙齒的方式,你可以提供的價值是,幫助人們輕鬆清潔牙齒,那麼你的產品可能依照策略可以有無限多種,像是神奇漱口水,或隱形牙線,或不插電節能牙刷,而你可以針對任何一種產品,先提出一個最小可行性方案,而不是埋頭苦幹,花費力氣投資人力金錢開發,結果推出產品時,發現人們雖然有清潔口腔的需求,不過你的產品

Nhóm

謝凱軒

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm0

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job