Về

Tóm tắt về công ty

Founded in Taiwan, we emphasizes building the right image to take company’s international competitiveness to the next level.

By executing A.G.T.C. and C.O.R.E. frameworks, we help enterprises discover their own core values, and then extend those core values into visual elements (such as corporate identity, website) and events.

Sản phẩm hoặc dịch vụ

UI/UX Design

Web Design

Sứ mệnh

Global Look(UI) & Feel(UX) 

From Local to Global

Nhóm

葉俊宏

Tech Stack

graphQL
graphQL
React
React
AngularJS
AngularJS
Notion
Notion
Figma
Figma
tailwind CSS
tailwind CSS

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm33
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job