Về

1 - 10 Mọi người
SaaS/ Điện toán đám mây

Tóm tắt về công ty

Aibou was founded in July 2020, we are one of the top startups in Taiwan.

Our growing accolades include:

AppWorks #24 2022 (New!)

社會創新實驗中心(唐鳳主持)

500 Global TTA

Y Combinator Top 10% Applying Startup

AWS Joint Innovation Center

Sản phẩm hoặc dịch vụ

Aibou Crew helps retail and hospitality SMBs grow and scale, with workforce management automation and data insights that matter.

Aibou是幫助零售、醫療與餐飲服務業成長的 SaaS 新創公司。

  • 我們的產品利用數據分析,幫助用戶提前找出多餘成本,避免超支。
  • 從排班、考勤管理、到薪資的自動化,我們幫助用戶減少九成以上的人工核算時間。
  • 勞基法防呆功能,能幫助老闆更輕鬆的合法經營,同時讓基層勞動力得到公平的待遇。

Nhóm

Bouchen Kuo

Tech Stack

Notion
Notion
GitLab
GitLab
Figma
Figma
Amazon Web Services
Amazon Web Services
Kubernetes
Kubernetes

Việc làm

Project Internship 產品與用戶體驗專案實習

Aibou是幫助零售、醫療與餐飲服務業成長的 SaaS 新創公司。 我們的產品利用數據分析,幫助用戶提前找出多餘成本,避免超支。 從排班、考勤管理、到薪資的自動化,我們幫助用戶減少九成以上的人工核算時間。 勞基法防呆功能,能幫助老闆更輕鬆的合法經營,同時讓基層勞動力得到公平的待遇。 【Project Internship 產品與用戶體驗專案實習】一職將參與核心產品團隊產品開發專案,創造更好的...
1
1.2K ~ 2.4K TWD/Lương theo sản phẩm
Updated 3 ngày ago
1000+
Unread
Read

Sales and Customer Success 市場開發與客戶成功專員

Aibou是幫助零售、醫療與餐飲服務業成長的 SaaS 新創公司。 我們的產品利用數據分析,幫助用戶提前找出多餘成本,避免超支。 從排班、考勤管理、到薪資的自動化,我們幫助用戶減少九成以上的人工核算時間。 勞基法防呆功能,能幫助老闆更輕鬆的合法經營,同時讓基層勞動力得到公平的待遇。 【Sales and Customer Success 市場開發與客戶成功專員】一職將參與業務開發與顧客關係維...
2
36K ~ 72K TWD/Lương theo sản phẩm
Updated 3 ngày ago
300+
Unread
Read

SaaS Accounting Assistant 財務會計助理

Aibou是幫助零售、醫療與餐飲服務業成長的 SaaS 新創公司。 我們的產品利用數據分析,幫助用戶提前找出多餘成本,避免超支。 從排班、考勤管理、到薪資的自動化,我們幫助用戶減少九成以上的人工核算時間。 勞基法防呆功能,能幫助老闆更輕鬆的合法經營,同時讓基層勞動力得到公平的待遇。 【Accounting Assistant 財務會計助理】一職將協助CEO 處理帳務、用戶訂閱管理、發票等事項...
Updated 3 ngày ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm34
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job