Updated 3 ngày agoIT » Full Stack Development
Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司

Mô tả công việc

職務說明:

1.負責軟體設計以及程式撰寫。

2.規劃執行軟體模組之設計,並控管軟體設計進度。

3.具備PHP語言及HTML基礎。

4.進行軟體之測試及維護。

5.個性主動積極,願意學習者。

6.具團隊合作精神,對程式開發有熱忱者。

Yêu cầu

技能及工具:

Language / Tool: PHP, JavaScript, CSS, Bootstrap, JQuery, Node JS , HTML

DB: MySQL

Version Control: Git

熟Framework: CodeIgniter 佳

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司

台北市內湖區瑞光路258巷2號5樓之4

Về chúng tôi

公司簡介

『飛力通股份有限公司』是一家致力於軟體整合統與系統開發的資訊服務公司,我們擁有豐富實務經驗與先進技術團隊,提供優質服務平台以滿足客戶營運需求及立即提供給客戶解決方案之技術服務,同時授予客戶使用 Platform 的授權。

『飛力通』憑著技術創新、穩健務實創造出系統穩定與高品質,以助於客戶在國際市場上位於領先位置。

Nhóm

Aircast

Các công việc phổ biến khác tại 英屬維京群島商飛力通股份有限公司台灣分公司

DBA 資料庫管理師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

軟體工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước