Về

Tóm tắt về công ty

你曾經出門在外發現手機快要沒電到處找插座嗎?
或者是根本沒帶充電線出門QQ?
百搭的無線充電服務希望能替芸芸眾生解決這個惱人又很常發生的問題!我們是全世界少數幾家擁有完整無線充電網路系統的新創公司之一, 也是 HTC 無線充電網路計畫選定的唯一合作廠商,歡迎喜愛挑戰並對新創事業具備熱情的工程師成為我們的夥伴~

Sản phẩm hoặc dịch vụ

提供全世界最快的無線充電服務之外,也提供手機應用程式讓使用者查詢充電器的位置與即時狀況.此服務同時也對企業用戶開放,除了充電器、手機配件及應用程式外,還提供多種雲端解決方案,如設備管理系統、會員管理系統、加值服務系統、應用程式元件 … 等. 為了提供使用者及企業用戶最好的服務品質

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm5
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job