APPX時賦科技有限公司 cover image
Logo of APPX時賦科技有限公司.
Logo of APPX時賦科技有限公司.

APPX時賦科技有限公司

Logo of APPX時賦科技有限公司.
APPX時賦科技有限公司
Logo of APPX時賦科技有限公司.
APPX時賦科技有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 ngày trước
關於我們 時賦科技主要從事軟體客製化開發,執行過不少的專案,擁有豐富的專案實戰經驗,醫療系統、課程管理後台系統、企業績效管理系統、企業預算審核平台等。 公司詳細介紹 可見官網 , https://www.appx.com.tw 因應業務量成長,我們目前正在尋找以接案方式進行合作的合作夥伴,您可以依據專案進程與自己的作息安排工作時段,可遠端在家進行作業。 (會需要撥出部分平日白天時間進辦公室參...
關於我們 時賦科技主要從事軟體客製化開發,執行過不少的專案,擁有豐富的專案實戰經驗,醫療系統、課程管理後台系統、企業績效管理系統、企業預算審核平台等。 公司詳細介紹 可見官網 , https://www.appx.com.tw 因應業務量成長,我們目前正在尋找以接案方式進行合作的合作夥伴,您可以依據專案進程與自己的作息安排工作時段,可遠端在家進行作業。 (會需要撥出部分平日白天時間進辦公室參...
台灣台北
20K ~ 100K TWD / bài viết
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý