EC韌體研發工程師(電競筆電)

Updated 3 Months agoIT » Research / R&D

Mô tả công việc

1. 電競筆電散熱技術與電源控制韌體研發
2. 電競專屬防鬼鍵鍵盤韌體研發
3. 電競產品周邊燈光效果開發
4. 研究並發展出專案所需功能的韌體與測試軟體
5. 開發韌體除錯所需的軟硬體工具

Yêu cầu

1. 大學以上電機、電子、機控、資工、資管等相關系所畢
2. 熟悉C語言、X86或8051 組合語言
3. 薪資依學經歷背景及相關工作經驗核薪
2
30K ~ 30K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Asus 華碩電腦股份有限公司

臺北市北投區立德路15號

Về chúng tôi

華碩為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」,並榮登美國《富比士》雜誌「全球最受信賴企業排行榜」及英國《路透社》「全球科技100強」。產品類別橫跨主機板、顯示卡、筆記型電腦、智慧手機、螢幕、路由器及全方位的科技產品解決方案,並積極拓展電競產品及開創AIOT新領域的各種應用。華碩致力追尋無與倫比的科技創新,為全球使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感,以成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業為品牌願景。華碩擁有世界級研發菁英超過5,000人,產品行銷全球70多個國家,年營業額超過100億美元,每年獲獎數眾多,2018年平均每日獲得超過11個獎項,產品創新、設計及品質皆備受全球市場肯定。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại Asus 華碩電腦股份有限公司

軟體研發工程師

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Senior Software Engineer (Robotics & AI)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

雲端技術軟體研發工程師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 6 tháng trước

Data Scientist

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

軟體專案經理(SWPM)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

Windows 系統分析工程師 (NB/DT/AIO)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_Software Engineer - Big Data

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

AICS_Data Scientist

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_生物統計資料分析師 Biostatistician

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

資料分析師(Google Tag Manager、Google Analytics 與SEO)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

軟體專案PM (電子商務)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

AICS_Industrial AIoT Solution Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_Product Manager - Medical AI

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_UX/UI Designer

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

PC設計中心_工業設計師

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

手機設計中心_工業設計師

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

PC設計中心_色材質感設計師

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

AICS_Machine Learning Software Engineer

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Robotics Software Research Scientist

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

前端工程師(電競配件)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

網站前端工程師

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

(資深) 平面視覺設計師

Toàn thời gianGiám đốc điều hành40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

PHP工程師/架構師(Laravel)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

AICS_Product Manager for AI and Cloud Software

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

AICS_Computer Vision Engineer

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_Speech Recognition Engineer

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

電源研發工程師(伺服器&工作站)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

電源設計研發工程師

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

電源工程師(DC/DC)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

AICS_知識工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

AICS_Business Development - Medical AI

Toàn thời gianGiám đốc40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

AICS_Marketing Manager

Toàn thời gianTrung cấp200K ~ 300K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước