Về

Tóm tắt về công ty

亞太B型企業協會成立於2016年1月底,引進由美國B型實驗室(B Lab)發起的全球性B型企業運動,其宗旨為協助企業成為對「世人」最好的公司(Best FOR the world),而不僅是「世界」上最好的公司 (Best IN the world)。 目前台灣已有19 家企業正式取得B 型企業認證,同時,台灣亦獲得總部正式授權成立B Lab Taiwan。

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm4
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm4
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm5
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm1

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job