Updated khoảng 1 tháng agoIT » App Developer

Mô tả công việc

1. 熟悉 Android App 開發。
2. 負責公司移動產品研發優化和維護

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

蝙蝠移動數據科技股份有限公司

台北市松山區民權東路三段 144 號 13 樓 1521 室

Về chúng tôi

蒐集數據從來不難,難在連結散落在各處的數據,清楚描繪一個消費者的行為特徵和潛在需求,並且反映到行銷及營運策略,最後有效的執行與優化。

協助客戶透過 CDP 及 Marketing Technology 同時從技術和商業策略兩個面向完整的走完這個數據旅程,是蝙蝠的使命。

蝙蝠移動提供的 CDP 服務包含:

1. 媒體成效追蹤平台

2. 數位行為追蹤平台

3. 消費軌跡追蹤平台

4. 提供品牌主批量產生每個會員獨立連接的短網址服務:https://wooo.tw

5. 簡易版 CDP

如果您也有類似"狼狽"的經驗,請隨時與我們交流咯~

1. 數據團隊疲於奔命的處理用戶重複又零散的數據需求

2. 企業內的數據分佈零散且重複

3. 數據開發過於依賴人工操作,導致重複開發,且欠缺指標管理體系

#CDP #DMP #大數據 #數據分析

Nhóm

charlie

Các công việc phổ biến khác tại 蝙蝠移動數據科技股份有限公司

後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 68K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Node.JS 工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước