Web Backend Developer (PHP) | 軟體開發工程師

Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計Hình ảnh môi trường làm việc Begonia Design 海棠設計

Mô tả công việc

在海棠,後端工程師的角色代表著堅毅而穩定的力量,無時無刻支援前端(Web、APP)的需求。

主要工作事項:
1. 既有客戶後端程式碼維護、新增規格開發工作。
2. 客製化系統架構的規劃。
3. 建置及維護核心元件,以RESTful API為主

規則制定
1. 守護既有規則,參與制定或修訂部門例外規範。
2. 根據規格、技術,進行團隊溝通,編寫及維護開發環境文件。

跨部門合作
1. 系統開發過程中需與 PM 、Front-End、SE、DBA協作
2. 與 Front-End 制定前後端協作規則。

擅長工具:
程式語言:PHP (至少3年以上)
開發框架:Laravel、Symfony、CodeIgniter
資料庫:MS SQL、MySQL、PostgreSQL、MariaDB
伺服器:CentOS、RedHat、Ubuntu、Debian
網頁伺服器軟體:Apache、Nginx
雲端平台:Azure、GCP、AWS(具備基礎規劃、建置能力)

Yêu cầu

工作技能補充
1.具備非同步設計模式思維、經驗
2.具備關注點分離(SOC)設計模式思維、經驗
3.具備控制反轉(IoC)設計模式思維、經驗
4.具備依賴注入(DI)設計模式思維、經驗

其他條件
1.熟悉 JavaScript / HTML / CSS
2.RESTful API設計及實作(加分)
3.資安弱掃排除經驗(加分)
4.壓力測試排除經驗(加分)

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Begonia Design 海棠設計

台北市中山區南京東路一段96號9樓

Về chúng tôi

What if NOW !
不用昨日的思維解決明日的問題。

骨子裡流著躍動的網路血液,堅持並持續走在網路整合服務的道路上。
我們是網路的觀察者,也是實踐者,為提供優質網站營運服務而努力!在變化莫測的網路新局中,期待與客戶共譜深刻動人的成長旋律。

海棠不擅長自我包裝,甚至低調,卻獲得不少知名企業信任。海棠人或許不光鮮亮麗,但卻個個都很有想法。海棠人需要擁有高度自我管理能力,並且會被要求自我成長能力。

如果妳/你對網路有無可自拔的成癮性,也願意將這股熱情投放到客戶專案上,歡迎加入我們的團隊。在瞬息萬變的網路世界,一起成為頭破血流的柳丁小兵之一。

【代表客戶】
ASUS / ACER / Allianz / BenQ / TSMC / 國泰人壽 / 群益投信 / 中國信託 / 富邦人壽 / 遠傳電信 / 神基科技 / 和泰產險 / 王道銀行 / 凱擘 / Kensington / SONY / 上博科技 / 美兆集團 / 台灣櫻花 / 遊戲橘子 / 聯邦銀行 / 日商倍樂生 / SHL Group / GIGABYTE / DFI / 華騰國際 / 合作金庫 / 京城銀行 / 工研院 / 光寶科技 / 攸泰科技 / Dell / 就肆電競 / 台灣豐田 / PASONA

Facebook粉專:https://www.facebook.com/begonia.design.tw/
Medium部落格:https://medium.com/begonia-design

Công việc tương tự

後端軟體工程師 (資淺)

伽博有限公司
Toàn thời gianSơ cấp48K ~ 64K TWD/thángĐã cập nhật 6 ngày trước

Full Stack Web Developer

Rinse Design
Hợp đồngTrung cấp150K ~ 200K TWD/Lương theo sản phẩmĐã cập nhật 6 tháng trước

PHP 工程師

TimeLinker
Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại Begonia Design 海棠設計

Project Manager PM | 專案經理

Toàn thời gianTrung cấp38K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước

Project Assistant | 專案助理

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc30K ~ 35K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Web Backend Developer (ASP.NET) | 軟體開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

Senior APP UI Designer

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

Junior App UI Designer

Toàn thời gianTrung cấp35 ~ 49 TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

iOS APP Developer

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Android APP Developer

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

SA | 系統分析師

Toàn thời gianTrung cấp55K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Operations Management | 專案運營管理主管

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Khác Công việc

專案企劃

Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước