eCommerce Design Intern 電商行銷設計實習生【明基BenQ亞太區】

Lưu
Công việc được cập nhật 2 tháng

Mô tả công việc

We're looking for a creative and passionate e-Commerce Marketing Material Design intern to join our team in the BenQ Asia Pacific region.

As a part of our team, you will be responsible for designing promotional activities, themed events, product images, social media posts, newsletters, and other marketing materials for our e-Commerce platform. Through your designs, you'll help boost sales and gain valuable insights into the crucial role of design in branding and e-Commerce operations.

The job requires 2-3 days per week, 7 hours per day, at least eight months to one year or more

 • Currently hiring for 2 e-Commerce Design Interns

We are an international team; welcome to join us!

Job description:

1.  Design e-Commerce marketing materials (e.g., promotional activities, themed events, product images, FB/IG posts)

2.  Design newsletter marketing materials (e.g., new product introductions, promotional activities)

3.  Webpage layout and optimization (e.g., store layout, official website optimization)

4.  Photo editing and graphic design adjustments

5. Basic video editing and post-production work

Other job conditions

1. Proficient in Adobe Photoshop, Illustrator, and Canva

2. Passionate about designing e-Commerce marketing materials

  e-commerce platform examples: LazadaShopeeAmazonTokopediaBenQ EC

  ======


  我們正在尋找具有創意和熱情的電商行銷素材設計實習生!

  參與設計我們在電商平台上的促銷活動、主題活動、產品圖、貼文、電子報等行銷素材,除了透過這些設計幫助提高產品的銷售量外,也在這個過程中,了解在品牌端營運電子商務模式上設計所扮演的重要性。

  工作時間每周2-3天,每天7小時,工讀須能配合至少8個月到一年以上期間 (非暑期工讀)

  --- 目前仍在招聘的人數:電商設計實習生 x2 ---

  職務內容

  1. 電商行銷素材設計 (如 促銷活動、主題活動、產品圖、FB/IG 貼文等 )
  2. 電子報行銷素材設計(如新品介紹、促銷活動等)
  3. 網頁排版上架與調整 (如商店佈置、官方網站優化)
  4. 圖片編修與平面排版調整
  5. 簡單影片剪輯與後製

  其他條件

  1. 擅長工具 Adobe Photoshop、Illustrator、Canva
  2. 對電商行銷素材設計有興趣者

  補充電商平台範例: LazadaShopeeAmazonTokopediaBenQ EC


  ======

  Yêu cầu

  We're excited that you're interested in applying for our internship! Here are a few notes that will help you with the application process:

  1. Tell us why you're the perfect fit for this internship! Don't forget to submit your complete resume and design portfolio.

  2. This internship opportunity is for students who can commit to 8 months or more. Unfortunately, if you're about to graduate, we won't be able to consider your application at this time.

  很高興你有興趣申請我們的實習機會!以下是一些可以幫助您完成申請流程的注意事項:

  1. 告訴我們為什麼你是這次實習的最佳人選! 請記得提交完整的簡歷和設計作品檔案。

  2. 此實習機會僅適用於可以配合 8 個月或更長時間的學生。 如果你即將畢業,我們目前無法考慮你的申請。

  View all jobs
  View all jobs
  Lưu
  2
  Không yêu cầu kinh nghiệm
  176 TWD / hour
  Liên kết lời mời cá nhân
  Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
  Share this job
  People who applied for this job also applied for
  Logo of the organization.
  Internship
  Thực tập
  1
  160 ~ 200 TWD / hour
  Logo of the organization.
  Part-time
  Thực tập
  1
  220 TWD / hour
  Logo of BenQ 明基電通.
  BenQ 明基電通
  Điện tử dân dụng
  1001 - 5000 people

  Về chúng tôi

  認識明基

  BenQ相信,創新與活力是品牌不斷向前、不斷改變的力量!邀請渴望邁向國際舞台、喜歡追求挑戰與突破的你,和我們一起透過「實現科技生活的真善美」的理想改變世界!

  2001年至今,BenQ以活潑、有機的品牌形象,持續推出許多成功的產品及行銷活動。我們除了在全球28國設有155個服務據點,也在臺灣、北美、拉丁美洲、中國、歐洲、亞太六大區域中成立了營運中心,行銷至高達130多個國家。

  BenQ提供了橫跨資訊、消費性電子及手持式移動領域的數位時尚網絡產品,從消費者的角度出發,詮釋''Because it Matters.''的多樣生活型態。BenQ是你踏入全球品牌的最佳選擇,我們不僅以實際行動滿足消費者的需求,更是透過設計簡易和人性化的產品功能及外觀,豐富人們的生活。

  BenQ始終秉持著以人為本的理念及關懷社會的價值觀,推動企業社會責任、發揚品牌精神,積極打造多元、平等、共融的職場環境。相信因著有了你我和BenQ的共同努力,可以用充滿價值的每一天,打造一個更真實而美麗的世界!


  Nhóm

  Avatar of the user.
  HR
  Avatar of the user.
  Hiring Manager
  Avatar of the user.
  Hiring Manager
  Avatar of the user.
  Hiring Manager
  Avatar of the user.
  Hiring Manager
  Avatar of the user.
  Hiring Manager

  Việc làm

  Internship
  Thực tập
  8
  183 TWD / hour
  Lưu

  Lưu

  Lưu