Updated 2 tháng agoIT » Web Developer
Hình ảnh môi trường làm việc 彼利數位資訊股份有限公司

Mô tả công việc

關於職缺

我們目前正在尋找 PHP 軟體工程師夥伴,進行產業具代表性企業,內部資訊系統開發,
我們期待您融入我們的技術文化,除了發展個人職涯技能,同時也保證讓您參與製作的系統具有高強度的使用。

關於技術文化

1. 技術 Stack:

Laravel + MySQL + Nginx

Google Cloud Platform( GCP ) Server 管理

Google workspace 辦公室軟體方案

Github 執行 Github flow + Code Review

Circle CI 做 CICD

Slack 溝通

Asana 工作管理

Jira issue 管理

專案管理人為技術出身,溝通管道流暢。

2. 強調『問題解決』導向工作風氣,不分層級,誰都能針對疑問處提出問題,並討論,拒絕辦公室政治。

3. 定期個人會議,追蹤個人工作進度與阻礙,並協助成長或針對工作績效作反饋改善,且提供對管理層級直接的暢通管道。

4. 定期技術分享會,鼓勵夥伴繼續在技術上成長,並分享經驗


Yêu cầu

必要條件

1.擅長並具備 Laravel + MySQL 的開發經驗

2.有參與或觀察過系統架構規劃與設計的經驗

3.具備需求評估能力,能對複雜的需求進行拆解與分析

4.具有團隊合作的概念

加分條件

1.接觸過 Vue js

2.有租屋經驗者尤佳

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

彼利數位資訊股份有限公司

台北市中山區建國北路三段92號

Về chúng tôi

不分彼此,互利共好!為客戶創造最佳的數位解決方案!

「彼利數位資訊」專注於精進數位技術與創新體驗,將租賃產業、物業管理等傳統產業數位化。

我們善於理解客戶的需求,為客戶打造專屬的企業營運管理系統(Web)、手機應用程式(APP)等數位平台,與客戶共同解決營運管理難題,提升溝通效率、品質與產業競爭力,為數位轉型奠定穩固基礎。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại 彼利數位資訊股份有限公司

產品營運經理

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

UI/UX 設計師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước