QA Intern / PT (software)(實習生)

Công việc được cập nhật khoảng 2 tháng
Đang xem CV

Mô tả công việc

職務說明

 • 依據產品設計需求,獨立建立測試計畫及測試案例。
 • 使用網頁瀏覽器 / 手持式裝置進行產品測試。
 • 執行軟體測試,完成軟體測試報告。
 • 錯誤追蹤管理及驗證,並提供改善建議。
 • Web / iOS / Android / API 相關測試工作。
 • 主管交辦事項。

Yêu cầu

職務要求

 • 熟悉軟體測試的測試方法及觀念。
 • 具測試文件撰寫能力。
 • 具注重細節,獨立思考判斷能力,舉一反三。
 • 良好溝通能力,異常問題分析解決能力,能協助團隊找出核心問題,以提升工作效能。
 • 具平台企劃、溝通協調及整合能力,需與網頁設計和程式設計配合。
 • 能夠融入團隊,樂於協助團隊提升讓產品更好。
 • 熟悉作業系統操作。
 • 主動積極學習的態度。

擅長工具

 • MAC, Android, iOS
 • Postman, Insomnia
 • 專案管理工具 (e.g. Clickup)

工作技能

 • 作業系統基本操作
 • 熟悉敏捷開發
 • 問題追蹤能力
 • 解決問題能力
 • 資訊統整能力

其他條件

 • 具有一定程度了解區塊鏈相關知識。
 • 具敏捷開發經驗。
 • 熟悉各種自動化測試工具者佳。

工作配合時間

 • 配合工作時間至少一學期,一學年度者佳。
 • 每週上班天數至少三天(含)以上。

Interview process

感謝您的主動應徵,當您履歷投進BitoGroup,我們將進入書面資料審核並盡快回覆是否進入面試階段,若無進入面試階段恕不另行通知,謝謝。

【 面試流程共二個階段 】

 • 第一階段:團隊面試
  由Team Lead & Team Member & HR 進行面談,判斷是否具有職位所需具備的能力與經驗。

 • 第二階段:資歷查核

※我們將視情況評估,是否增加技術測驗※

4
Không yêu cầu kinh nghiệm
180 ~ 200 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.

Về chúng tôi

幣託集團BitoGroup成立於2014年,致力於以區塊鏈技術達成普惠金融目標,並協助企業與消費者進入Web3時代。集團旗下事業包括BitoPro加密貨幣交易所、NFT賦能平台BELS以及元宇宙社交平台O2 META。


幣託遵守台灣金融法規之虛擬通貨相關規範,並為會員的加密資產投保,且取得ISO 27001資安認證,是台灣最值得信賴的加密貨幣投資品牌。


Nhóm

Avatar of the user.
HR Team
Avatar of the user.
CSO

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
80K ~ 150K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
75K ~ 130K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
65K ~ 95K TWD / tháng
Lưu