React前端工程師

Hình ảnh môi trường làm việc Branch8Hình ảnh môi trường làm việc Branch8Hình ảnh môi trường làm việc Branch8Hình ảnh môi trường làm việc Branch8

Mô tả công việc

簡介

Branch8是一間軟體開發公司,專門為客戶提供適切的軟體開發服務,包括使用Magento、Shopify 等平台架設網店、串連電商後台系統及開發中小企業需用的各種應用。Branch8提供獨立開發的多平台管理產品及訂單系統,直接以API連接如亞馬遜,eBay和天貓等,主要客戶是來自香港的企業及品牌。公司同時亦在開發一個顧客管理系統。我們很自豪得到台灣之初創投(AppWorks)的支持及美國Y Combinator的投資,Y Combinator是一家矽谷基金,早年也曾投資Dropbox、Airbnb、Stripe、Docker等初創企業。

我們的團隊成員有 Accenture、Appier、KKday、PIXNET 等的工作經驗。
我們希望台灣的開發員能夠支持我們成為亞洲最強大的 SAAS 初創。

薪資範圍

年薪 60 - 85萬新台幣。

工時/特休

  1. 彈性上下班,一般10:00 至 19:00。
  2. 週休二日,依國定假日休假。
  3. 特休每年14天。

福利/推薦項

  1. 可選擇遠距工作或跟同事到共享空間工作
  2. 彈性工作時間
  3. 14天年假
  4. 按能力及頁獻分配年底花紅或股本

Yêu cầu

工作內容
以下是我們目前使用的技術:
React、Apollo、Node.js、PostgreSQL、GraphQL

1. 具前端框架 (例. Angular, Vue, React) 開發經驗。
2. 熟悉 Git 操作。
3. 擅溝通協調,重視團隊合作。
4. 高自律性。
5. 按照資深同事的指示,作前端開發。

如對職缺有興趣,請發電郵到[email protected],電郵內只需指明你有興趣是初級React前端工程師的職缺及附帶履歷即可。
If you are interested in the job posting, please send an email to [email protected], include only the job posting you are interested in and attach your resume / CV.

Interview process

1. 15-20 分鐘網上面試,了解個人簡歷及介紹公司

2. 在家小測試,大部份人能在1-2小時內完成

3. 1小時網上面試,跟技術團隊交流技術

4. 45分鐘網上面試,了解個人跟團隊合作及工作的經驗

2
500K ~ 1M TWD/năm
Làm việc từ xa 100%

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Branch8

Unit B & D, 11/F, Gee Hing Chang Ind Building, 16 Cheung Yue Street

Về chúng tôi

Branch8是一個幫助電商於多平台管理產品及訂單的網站,直接以API連接如亞馬遜,eBay和天貓等。主要客戶是來自香港的企業及品牌。公司同時亦在開發一個顧客管理系統,而在台灣招聘主要是為開發此產品。我們很自豪得到台灣之初創投(AppWorks)的支持及美國Y Combinator的投資,Y Combinator是一家矽谷基金,早年也曾投資Dropbox、Airbnb、Stripe、Docker等初創企業。

我們的團隊成員有 Accenture、Appier、KKday、PIXNET 等的工作經驗。
我們希望台灣的開發員能夠支持我們成為亞洲最強大的 SAAS 初創。

如對職缺有興趣,請發電郵到[email protected],電郵內只需指明你有興趣的職缺及附帶履歷即可。
If you are interested in the job posting, please send an email to [email protected], include only the job posting you are interested in and attach your resume / CV.

Nhóm

Matt Li
Default avatar
Default avatar
Default avatar
Default avatar
Elton Chan

Công việc tương tự

Junior 前端工程師

GliaCloud 集雅科技
Toàn thời gianSơ cấp560K ~ 900K TWD/nămĐã cập nhật 20 ngày trước

可遠端 |Junior 前端工程師_Junior Front-End Engineer

美商優投房台灣辦事處
Toàn thời gianSơ cấp500K ~ 800K TWD/nămĐã cập nhật 8 ngày trước

前端工程師

毛孩市集
Toàn thời gianSơ cấp700K ~ 900K TWD/nămĐã cập nhật 28 ngày trước

⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾ Web Frontend Developer

Rinse Design
Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 7 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại Branch8

網頁前端工程師 Web Front-end Developer

Toàn thời gianSơ cấp550K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

手機前端工程師 Mobile App Front-end Developer

Toàn thời gianSơ cấp550K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

後端工程師 Back-end Developer

Toàn thời gianSơ cấp550K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

資深電商PHP後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp900K ~ 1.7M TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

電商PHP後端工程師

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc600 ~ 1K TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

Branch8 資深後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 5 tháng trước

電商Web前端工程師

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc550K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 3 tháng trước

Vue.JS 專案前端工程師

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc500K ~ 12M TWD/nămĐã cập nhật 3 tháng trước

Branch8資深前端工程師 React

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 6 tháng trước

產品經理 Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.4M TWD/nămĐã cập nhật 5 tháng trước

Project Executive 專案專員

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc15K ~ 22K HKD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

電商項目經理 E-Commerce Project Manager

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 7 tháng trước

Software QA Tester

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc500K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 5 tháng trước