Cake Recruitment Consulting cover image
Logo of Cake Recruitment Consulting.
Logo of Cake Recruitment Consulting.

Cake Recruitment Consulting

Logo of Cake Recruitment Consulting.
Cake Recruitment Consulting
Logo of Cake Recruitment Consulting.
Cake Recruitment Consulting
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 23 giờ trước
超過30年的老牌證卷,一直名列於十大券商當中,經營的業務範圍廣泛,包括經紀、自營、承銷、財富管理、股務代理、債券、新金融商品等,近來更與時俱進深耕數位科技領域,積極搶攻數位原生客群,從科技應用到場景金融,共創未來金融科技新生態。 工作內容 主管和交易員各需一名 職責: 設計和開發高頻交易策略 進行微觀結構/高頻交易相關研究
超過30年的老牌證卷,一直名列於十大券商當中,經營的業務範圍廣泛,包括經紀、自營、承銷、財富管理、股務代理、債券、新金融商品等,近來更與時俱進深耕數位科技領域,積極搶攻數位原生客群,從科技應用到場景金融,共創未來金融科技新生態。 工作內容 主管和交易員各需一名 職責: 設計和開發高頻交易策略 進行微觀結構/高頻交易相關研究
大安區, 台北市, 台灣
1.1M ~ 2M TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý