CakeResume 中文精翻英文履歷求職服務 🌟(使用 CakeResume 投遞優惠價 NT$ 2,280 起)

2020-08-14

Mô tả công việc

CakeResume 中文精翻英文履歷服務方案

 1. 中文精翻英文履歷 NT$ 2,280 (CakeResume 優惠價)
  - 使用 CakeResume 中文履歷報名享優惠價
  - 非 CakeResume 投遞報名,原價 NT$ 2,880
  - 履歷內容需包含自我介紹、工作經驗、學校經驗

 2. 中文精翻英文履歷 + 求職信技巧分享 NT$ 2,680 (優惠價)
  - 使用 CakeResume 英文履歷報名享優惠價
  - 非 CakeResume 投遞報名,原價 NT$ 3,280
  - 履歷內容需包含自我介紹、工作經驗、學校經驗
  - 求職信技巧分享

 3. 中文精翻英文履歷 + 求職信技巧分享 + 職涯發展諮詢 NT$ 3,680 (優惠價)
  - 使用 CakeResume 英文履歷報名享優惠價
  - 非 CakeResume 投遞報名,原價 NT$ 4,280
  - 履歷內容需包含自我介紹、工作經驗、學校經驗
  - 求職信技巧分享
  - 一對一職涯諮詢

CakeResume 英文履歷顧問團隊將幫助你文法與用字檢查、優化個人學經歷、整理與美化履歷呈現。
購買加贈 CakeResume 進階履歷 一個月免費!

🙌 閱讀文履歷編修服務上線文章

--

| CakeResume 英文履歷服務項目

 • 文法與用字檢查
 • 優化個人學經歷
 • 整理與美化呈現

*購買加贈 CakeResume 進階履歷 一個月免費!

| 優化個人學經歷內容範疇

 • 50–150 字自我介紹內容
 • 工作經驗內容
 • 學校經驗內容

--

CakeResume 英文履歷顧問團隊

Chun-Chun
Business Development at CakeResume
Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam | MBA
✍️ 如何將經歷濃縮成一份亮眼的履歷

Wei-Cheng
COO of CakeResume
National Taiwan University | MS, EE
✍️ CakeResume 幫助你拓展國際職涯

--

CakeResume 中文轉英文履歷服務規範

 • 使用 CakeResume, PDF 投遞報名 (限 CakeResume 履歷享有優惠價格)
 • 為了確保品質,CakeResume 團隊將篩選投遞報名履歷,履歷內容架構完整者 (內容含自我介紹、工作經驗、學校經驗) 將在收件後的 2 個工作天之內 email 寄送「CakeResume 英文履歷服務合約」。*履歷內容架構不完整者,將不另行通知。
 • 中文轉英文履歷服務內容範疇為自我介紹、工作經驗、學校經驗。其他部分無法協助轉換。
 • 合約簽署與確認收款完成後,CakeResume 將在確認收款完成後的 5 個工作天之內,將一份全新的 CakeResume 英文編修履歷歸檔於服務使用者之 CakeResume 帳號,並與原履歷一起寄回至用戶 email。將在新編修履歷與原履歷寄回時,同步升級 CakeResume 進階履歷一個月。
 • 英文履歷服務,可在收到修改履歷後 7 天之內,只要回信提出合理理由將可全額退費。
 • 求職信分享 & 一對一職涯諮詢可於付款後 2 天之內與顧問邀約諮詢之前申請退費。
 • 退費處理生效後,進階履歷將自動回到基本履歷方案。
 • 投遞服務前,請詳細閱讀本服務規範。
100
Regular earnings reach NT$40,000

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Về chúng tôi

CakeResume 科技職涯顧問提供英文履歷編修與職涯諮詢服務幫助你發展國際科技職涯:

英文履歷精修/中文履歷精翻英文服務
 • 基本方案:英文履歷精修
  英 $1280 / 中翻英 $2280

 • 標準方案:英文履歷精修 + 求職信分享 
  英 $1680 / 中翻英 $2680

 • 進階方案:英文履歷精修 + 求職信分享 + 職涯諮詢 
  英 $2680 / 中翻英 $3680

科技職涯諮詢服務
 • 學生實習/正職求職
  $680

 • 專職/轉職再進修
  $1280

Nhóm

Weicheng
Chun-Chun Hsieh
Janice Lai
Jenny Lien

Công việc tương tự

[遠端優先] 快樂專案實習生/Project Intern

快樂學程式
Thực tập sinh0 ~ 1K TWD/Lương theo sản phẩmĐã cập nhật 9 ngày trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job