CakeResume Headhunting Recruitment Service cover image
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.

CakeResume Headhunting Recruitment Service

Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
CakeResume Headhunting Recruitment Service
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
CakeResume Headhunting Recruitment Service
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 4 giờ trước
控管並優化晶圓製程(HV/BCD製程)之品質 and 可靠度 and 良率。 感興趣的請將最新履歷寄送給Sean Liu Email: [email protected]
控管並優化晶圓製程(HV/BCD製程)之品質 and 可靠度 and 良率。 感興趣的請將最新履歷寄送給Sean Liu Email: [email protected]
台灣新竹市新竹
2.5M ~ 5M TWD / năm
Yêu cầu 8 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff