Về

11 - 50 Mọi người
$3 Triệu
SaaS/ Điện toán đám mây

Tóm tắt về công ty

CakeResume is a world top online resume builder, and is also known as a marketplace that matches tech talent with innovative companies in Taiwan. Since launching in May 2016, we now manage nearly 400K talent profiles & 3K company profiles.

CakeResume 是世界最好用的線上履歷編輯器之一,在台灣也已是知名科技人才招募平台。從 2016 年 5 月創立至今,已累積將近四十萬份履歷、三千多家企業刊登職缺。

我們是一個活力滿滿的新創團隊,有程式開發、資料科學、網路行銷、商務開發與人力招募等不同專才的夥伴。歡迎您加入我們的成長旅途,一起從台灣邁向國際!

Sản phẩm hoặc dịch vụ

履歷工具 – https://www.cakeresume.com
履歷匯入 – https://www.cakeresume.com/welcome
找工作 – https://www.cakeresume.com/jobs
人才搜尋 – https://www.cakeresume.com/search
人才配對通知 – https://www.cakeresume.com/subscriptions

更多關於我們的產品製作理念可以參考創辦人寫的文章!
https://goo.gl/E32kGh
https://goo.gl/rRseRD

Sứ mệnh

『幫助大家找到喜歡的工作』– 我們希望讓求職者很容易在履歷上呈現自己的作品集與個人特質,進而讓企業挑選人才時不再只是用學歷、年資過濾人才,以打造一個更加有精準有效率找人才/找工作流程。

Quyền lợi nhân viên

  • 一天工作八小時(包含中午休息時間)(我們只在意工作效率而非工時長短!)

Ảnh

Hình ảnh môi trường làm việc CakeResumeHình ảnh môi trường làm việc CakeResumeHình ảnh môi trường làm việc CakeResumeHình ảnh môi trường làm việc CakeResume

Nhóm

Janice Lai
Tina Lee
Candice
Sindy Chen
Cheng-Min Ting
Chun-Chun Hsieh
Henry Wu
Chunling Pan
邱采涵
Pingyun Hsieh
Jane Setiady
Vera Tsai
Lin
Zong-Han Yang
KevinWu
Tzu-Chi Lin
Trantor Liu

Tech Stack

Ruby on Rails
Ruby on Rails
React
React
Bitbucket
Bitbucket
Slack
Slack
Heroku
Heroku
Cloudflare
Cloudflare
Webpack
Webpack
Trello
Trello
Amazon Web Services
Amazon Web Services
Node.js
Node.js

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

  • CakeResume 與 CodeSignal 合作,推出線上程式測驗服務,讓 CakeResume 平台上的求職者在面試前練習程式側測驗。
  • CakeResume 推出推薦信功能,讓您可以邀請朋友幫您撰寫推薦信,增加獲得面試的機會。

另外 CakeResume 平台也不斷的推出新功能。歡迎追蹤我們的 MediumLinkedInFacebook 粉專以即時接收更多 CakeResume 的動態消息。謝謝 😊

CakeResume 重視敏捷的產品開發與推廣流程。我們善於使用最小可行產品測試市場可行性,並善於透過數據分析優化產品和商業模式。因此我們希望團隊成員都能提出自己的想法並提供對應的數據佐證自己的想法,並且能敏捷的幫助公司驅動各種產品或商業模式的測試,一起幫助公司成長 🚀

Việc làm

Đã cập nhật 7 ngày trước
Đã cập nhật 9 ngày trước

PR & Communications

Mức lương55K ~ 70K TWD/tháng
1
Đã cập nhật 9 ngày trước

Senior Software Engineer

Mức lương1M ~ 1.5M TWD/năm
1
Đã cập nhật 9 ngày trước
Đã cập nhật 9 ngày trước
Đã cập nhật 3 ngày trước
Xem tất cả công việc (11)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm14
Đã cập nhật 11 ngày trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm41
Đã cập nhật 5 tháng trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm7
Đã cập nhật khoảng 1 tháng trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm22
Đã cập nhật 11 ngày trước
Quy mô công ty1001 - 5000 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật 8 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job