Về

51 - 200 Mọi người
$10 Triệu
Xây dựng / Công trình công cộng

Tóm tắt về công ty

本公司成立於97年,負責人為楊勝翔(為昌益事業群延伸公司),主要發展方向為集合住宅開發興建及銷售,分公司1家。歡迎一同加入本公司行列!

經營理念

本持誠信服務品質及創新之性念提供購屋大眾一可靠優質之住宅

Sản phẩm hoặc dịch vụ

本公司主要商品為開發興建及銷售集合式住宅或商業性建築

Quyền lợi nhân viên

福利制度

保障年薪14個月.另加年終紅利獎金.勞保,健保,教育訓練,公司聚餐,部門聚餐,員工旅遊滿一年每年國內外旅遊,週休二日

Nhóm

Việc làm

工地副主任

1.分項工程現場指揮與督導。 2.分項工程估驗計價。 3.預先檢查分包商廠商施工前之準備工作。 4.具有進度表編排能力,對工程施工進度能確實追蹤與掌控。 5.負責現場管理,進度掌握,工班協調.人力及機械安排。 6.施工管理、預算管控並處理突發事件。 7.施工品質之查驗及督導。
Updated 3 Months ago
Unread
Read

工地主任

1.分項工程現場指揮與督導。 2.分項工程估驗計價。 3.預先檢查分包商廠商施工前之準備工作。 4.具有進度表編排能力,對工程施工進度能確實追蹤與掌控。 5.負責現場管理,進度掌握,工班協調.人力及機械安排。 6.施工管理、預算管控並處理突發事件。 7.施工品質之查驗及督導。
Updated 3 Months ago
Unread
Read

工地工程師

1.負責指揮並監督包商,以控制工程的執行進度與施工品質。 2.預先檢查分包廠商施工前之準備工作。 3.負責工程查驗廠商計價請款事務處理。 4.負責工程成本預算控制,執行合約內容及施工規範。 5.依據工程圖進行工程檢討及審查並繪製施工圖檢討。
10
30K ~ 50K TWD/tháng
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm8
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm15

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job