Applications for this position are currently paused
Lưu
Công việc được cập nhật 10 tháng

Mô tả công việc

 • 負責團隊相關雲端產品開發
 • 根據需求,設計 Backend System Architecture (多層式、微服務)
 • 根據需求,設計 RDBMS 中的 Relational Data Models
 • 根據需求,設計 Web API (REST)
 • 撰寫與維護技術文件
 • 撰寫與維護整潔、模組化、易測試的程式碼
 • 協助部署、維護雲端系統中的後端元件
 • 協助串接 API downstreams 與 API upstreams、整合測試

Yêu cầu

 • 具備持續學習專研新知、提升自我的動力
 • 熟悉 Go 和 JavaScript (Node.js) 程式語言
 • 熟悉 SQL 語言與 RDBMS 關聯式資料庫
 • 具備 MySQL、MariaDB、PostgreSQL 任何一款關聯式資料庫的使用經驗
 • 具備 REST API 的設計與開發經驗
 • 具備 Third-Party API 串接、整合的經驗
 • 具備 Docker 等容器化技術使用的經驗
 • 具備 Unix command-line 伺服器環境操作、撰寫 Shell script 的經驗
 • 熟悉 Git 版控: branching, tagging, rebasing, non-ff merging, resolving conflicts

Interview process

1. 履歷篩選 - Y/N

2. Tech interview, 根據經歷給予設計問題、實作問題透過面談回答。

3. Manager interview, 了解協作狀況、未來發展預期、團隊工作流程與價值觀核對

4. Hiring interview, 工作職位與內容核對、薪資福利討論

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
1,200,000 ~ 1,800,000 TWD / năm
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 120K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 60K TWD / tháng
Logo of 池安量子 Chelpis Quantum Tech.

Về chúng tôi

池安量子資安

以量子密碼學為核心、零信任架構為基礎,提供企業級 Edge-to-Cloud 資安解決方案及產品,保護和強化 IT/OT 基礎設施和應用程序。

我們的解決方案及產品包含:IoT 端點安全 (基於認證授權的晶片)、端到端量子安全科技,雲端與端點的數據傳輸安全、後量子密碼技術及零知識證明等。
Nhóm

Avatar of the user.
CEO
Avatar of the user.
COO
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Full-time
Trợ lý
1
600K ~ 900K TWD / năm
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
1.2M ~ 1.8M TWD / năm
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
80K ~ 120K TWD / tháng
Lưu