Updated 3 Months agoDesign » UX Design
Hình ảnh môi trường làm việc CHELPIS - 池安科技Hình ảnh môi trường làm việc CHELPIS - 池安科技Hình ảnh môi trường làm việc CHELPIS - 池安科技

Mô tả công việc

  • 根據 PM 規劃的介面流程 (Wireflow),製作出高質感的視覺畫面 (GUI),知道如何在 Sketch 利用 Symbols、Layer style 建立 Styleguide 確保視覺元素的一至。我們希望您是注重完美像素 (Pixel perfect) 的夥伴,喜歡自己設計 icon、插畫,搭配和諧的顏色、細微的圖示,使我們的產品更加友善。
  • 希望擅長您介面設計與視覺設計,但同時也具備不錯的平面設計功力,能夠處理行銷素材例如廣告 Banner、海報、簡報模板。
  • 負責產品項目:安全連線系統

Yêu cầu

具備條件:
* 能獨立作業
* 熟悉 Sketch, Photoshop 及 Illustrator 等繪圖軟體
* 熟悉各大平台的UI設計規範 (Web RWD, iOS & Android)
* 具備插畫能力
* 對於色彩敏銳度高
* 有能力打造公司及產品之品牌形象

1
50K ~ 90K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

CHELPIS - 池安科技

台北市敦化南路一段2號

Về chúng tôi

CHELPIS 創立於 2017,成員來自台大最具代表性的密碼學實驗室,此實驗室成員設計的密碼系統曾奪下多個全球後量子密碼標準,團隊累積多年在密碼理論研究、Mifare感應晶片卡破解、及SCA旁通道攻擊的實力。

創立的使命是讓台灣成為全球密碼產業中心,透過創建密碼產業生態系連結不同公司、研究單位、優秀人才,將卓越的密碼產品找到商業出口與市場。

我們鎖定區塊鏈、資料安全、傳輸安全、PQC密碼標準世代更新、資料隱私的問題上,利用密碼學、先進密碼技術、PQC後量子密碼技術、IAM身份認證、ZTNA網路安全、Trust Computing信任運算、零知識證明、Layer2 區塊鏈、FIDO等技術整合,打通研究、開源軟體、直到產業化標準到市場的整合連結,終結攻擊與勒索病毒。

為數位世界中的用戶與企業打造可信任的安全平台與密碼生態系,讓所有數位世界的成員能基於池安創造的平台挑戰與探索更多未知的可能和促成企業的成長。

Information security is an essential challenge for the XXI century digitalized life. The digital world comes with ransomware attacks, cloud jacking, insider threats causing enterprises severe losts. In addition, the arrival of powerful quantum computers will accelerate and facilitate cybercriminals’ activity.

‘’Building the essential infrastructure around digital age’’ to secure all the valuable deliver in the digital world is what Chelpis envisaged and imposed as mission. Chelpis focuses on constructing the system of identity to complete identity authentication and authorization making ‘‘Connection as an Authorization’’ future.

Founded in 2017, Chelpis is one of the rare information security companies that is capable of conducting independent development on blockchain, cryptocurrency wallet, secure cryptoprocessor application, trust computing, encrypted transmission, and zero-trust information security system.Các công việc phổ biến khác tại CHELPIS - 池安科技

Quality Assurance

Toàn thời gianTrung cấp750K ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật 6 ngày trước

Operation specialist

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 20 ngày trước

Software programmer

Toàn thời gianTrung cấp750K ~ 1.6M TWD/nămĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Marketing and Business assistant

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước