Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 3 năm

Mô tả công việc

【關於課程諮詢客服部門】

程式設計教育將是未來10年最重要的教育浪潮,但是,許多家長並不那麼了解她,既期待又怕受傷害!
諮詢客服部的核心目標,就是幫助家長解決對於程式設計課程的所有疑惑,增加對課程及品牌的信任及認同,從而讓孩子參加課程來獲得成長。
* 招生、續班、活動後電訪。
* 顧客關係管理,建立、記錄並維護顧客資料。
* 透過電話、簡訊、社群或郵件方式,持續追蹤、經營並維護既有的顧客。

【課程諮詢客服部門需求】
* 具備教育熱誠,想要透過教育讓世界變得更好
* 認真、負責、細心、有效率
* 具備服務熱忱,口條流利,喜歡與人溝通,態度積極正面
* 無經驗者可協助培訓,歡迎二度就業、轉換跑道、社會新鮮人加入團隊!

【關於猿創力程式設計學校】
CodingAPE猿創力程式設計學校專注於兒童青少年程式設計教育,我們希望為下一代的孩子培養的不只是程式設計的技能,更要讓孩子擁有邏輯思考和問題解決的能力。自從創立以來,已有數千位學生參加我們精心規劃的程式設計課程及營隊,每年的學生人數皆持續成長中,因此我們正在打造一個精英教育團隊,一起努力打造夢想,成為亞洲區的領導程式教育品牌,培育未來創新人才!


我們的課程涵蓋了從5歲到18歲完整的程式設計課程體系,從程式啟蒙、創造到菁英課程,所教授的程式語言包含了Scratch, App, Python, JavaScript, 更持續擴展至其他語言。


【加入猿創力團隊的好處】
若您成為我們的網路行銷業務專員,您可以
-得到一套未來受用無窮的工作技能,學習程式設計的知識
-加入一個正在高速成長的教育A team團隊
-與優秀人才一同交流
-從諮詢客服中獲得專業程式及教育知識及能力
-擁有永遠吃不完的零食櫃,輕鬆有趣的開放式工作環境
-充分的嘗試空間
-每月固定Happy Hour(聚餐、電影、運動、桌遊...我們都玩過)
-彈性上下班制度
-工作配備:大螢幕任你挑,舒適明亮的工作環境
-辦公室離捷運市政府站只要 3 分鐘,緊臨信義商圈

Yêu cầu

【關於課程諮詢客服部門】

程式設計教育將是未來10年最重要的教育浪潮,但是,許多家長並不那麼了解她,既期待又怕受傷害!
諮詢客服部的核心目標,就是幫助家長解決對於程式設計課程的所有疑惑,增加對課程及品牌的信任及認同,從而讓孩子參加課程來獲得成長。
* 招生、續班、活動後電訪。
* 顧客關係管理,建立、記錄並維護顧客資料。
* 透過電話、簡訊、社群或郵件方式,持續追蹤、經營並維護既有的顧客。

【課程諮詢客服部門需求】
* 具備教育熱誠,想要透過教育讓世界變得更好
* 認真、負責、細心、有效率
* 具備服務熱忱,口條流利,喜歡與人溝通,態度積極正面
* 無經驗者可協助培訓,歡迎二度就業、轉換跑道、社會新鮮人加入團隊!

【關於猿創力程式設計學校】
CodingAPE猿創力程式設計學校專注於兒童青少年程式設計教育,我們希望為下一代的孩子培養的不只是程式設計的技能,更要讓孩子擁有邏輯思考和問題解決的能力。自從創立以來,已有數千位學生參加我們精心規劃的程式設計課程及營隊,每年的學生人數皆持續成長中,因此我們正在打造一個精英教育團隊,一起努力打造夢想,成為亞洲區的領導程式教育品牌,培育未來創新人才!


我們的課程涵蓋了從5歲到18歲完整的程式設計課程體系,從程式啟蒙、創造到菁英課程,所教授的程式語言包含了Scratch, App, Python, JavaScript, 更持續擴展至其他語言。


【加入猿創力團隊的好處】
若您成為我們的網路行銷業務專員,您可以
-得到一套未來受用無窮的工作技能,學習程式設計的知識
-加入一個正在高速成長的教育A team團隊
-與優秀人才一同交流
-從諮詢客服中獲得專業程式及教育知識及能力
-擁有永遠吃不完的零食櫃,輕鬆有趣的開放式工作環境
-充分的嘗試空間
-每月固定Happy Hour(聚餐、電影、運動、桌遊...我們都玩過)
-彈性上下班制度
-工作配備:大螢幕任你挑,舒適明亮的工作環境
-辦公室離捷運市政府站只要 3 分鐘,緊臨信義商圈

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
33K ~ 40K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
28K ~ 36K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
28K ~ 36K TWD / tháng
Logo of Coding APE 猿創力程式設計學校.

Về chúng tôi

猿創力程式設計學校創立於2014年,創立的願景是希望透過教育來培育下一代的孩子,擁有用創意來解決問題的能力,以成為未來能夠改變世界的人才;創立的使命是為5~18歲的兒童青少年,打造優質的程式教育學習環境,讓孩子快樂學習程式,用運算思維來解決問題。
猿創力已研發整套5~18歲的完整程式思維課程體系,至今已累積10,000小時以上的教學經驗,6,000名以上學生,培育30位以上專業程式教師。


Việc làm

Part-time
Sơ cấp
3
5K ~ 10K TWD / bài viết
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
28K ~ 38K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 40K TWD / tháng
Lưu