Về

Tóm tắt về công ty

鎮瀾兒童家園於2008年成立,為海線第一家兒少之安置機構。我們系屬大甲鎮瀾宮之附屬機構,為大甲鎮瀾宮從宗教推廣跨足公益事業新的里程。
 
 鎮瀾兒童家園秉持媽祖慈悲為懷、溫暖濟世之情懷,安置保護0-18歲之兒少,原設立床位60床,101年3月完成辦理增收,擴床至140床,並於104年起開始安置0-2歲之嬰幼兒。服務內容包括:
1.家童生活照顧,包括生活照顧及生活技能訓練。
2.課業輔導:提供課業輔導服務,提生學習競爭力。
3.休閒活動:提供文康休閒設施、設備,及相關聯誼性活動。
4.才藝訓練:舉辦各項才藝班,如樂器、體能、舞蹈、美術、電腦、烹飪、手工藝等多元學習機會,
5.心理諮商與支持性服務:進行相關心理、行為及情緒等輔導工作。
6.醫療服務:連結醫療系統資源,提供就醫服務。
這樣的工作,需要您的支持與投入!也希望因為我們的努力,這個社會能越來越祥和,越來越多為公益付出的漁人,社會更加祥和與溫暖!

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm4
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm4
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm5
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm1

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job