Updated 7 ngày agoIT » Front-end Engineer

Mô tả công việc

Responsibility:

 1. Design/Build/Develop front-end structure of DeepWave’s new product.
 2. Refine/Maintain current front-end structure of DeepWave’s product.
 3. Collaborate with DeepWave’s back-end team to build-up DeepWave’s solutions.

Senior Responsibility:

 1. Understand workflow completely to help team members in developing/building/maintaining front-end.
 2. Help to define and improve our internal standards for style, maintainability, and best practices for AI-heavy projects with members through code review.
 3. Help Junior to develop their technical skills/responsibility.

Professional Skills:

 1. 1~2/3+ years relevant front-end experience in React/JS
 2. Familiar with Git
 3. Experience on drawing wireframe
 4. Experience on designing tool, e.g. Illustrator, PS, …
 5. Familiar with deploying website on AWS/local servers
 6. Self-motivated, self-managed, and passionate on what we do.
 7. Strong technical communication skill.
 8. Team-work spirit, be nice and respect to others

Nice to have:

Experience working with a remote team

Experience in a startup environment

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

DeepWave 迪威智能股份有限公司

台北市大安區市民大道四段100號

Về chúng tôi

DeepWave迪威智能是由一群愛好音樂的工程師組合而成,但我們將視野擴展到處理所有聲音。我們的使命是降低音訊處理的科技門檻,藉由迪威多年累積而成的音訊處理平台,幫助人們可以在聲音裡面找到更多資訊,創造更大的價值。更具體來說,我們幫助音樂人辨識、拆解、重組樂曲;幫助影音工作者處理音訊,提升影片觀影體驗;幫助工廠業者辨識機械異音,減少聽覺傷害,提升稼動率。在接下來的數年內,我們要將這樣的能量帶給有需要的客戶,顛覆大家對聽覺的既定印象。如果你也認同這樣的價值,不要猶豫,馬上與我們聯絡,我們需要你跟我們一起「聽」見未來。

迪威智能目前從國立台灣大學透過技術授權的方式取得23種演算法及2個專利,包含人聲樂聲分離、人聲轉譜、鼓聲轉譜、咬字評分、和弦辨識等等,我們會在這些堅實的技術基礎上持續疊加、創造產品。因此當你加入的時候:

我們了解音樂AI的工作原理、訓練過程、與如何上線運作,可以縮短探索與試錯的時間。

 • 團隊成員完整涵蓋前端、後端、AI、PM、業務,有小而精小而強的團隊可以共同實現產品與專案。
 • 我們等待你的意見很久了,你過去的經驗以及洞見會幫助迪威一起創造更好的工作模式,發現新產品的機會。

我們追求的文化:FACT

Flexibility (彈性): 我們在尋找永不畫地自限的人才和我們為客戶打造最佳的AI解決方案。

Agile (敏捷): 我們以使用者需求、體驗擺在第一位,不斷地快速精進與修正,為了讓使用者因為我們的服務而更好。

Creativity (創新、創意): 我們希望找到不斷挑戰既有思維與框架的隊友,和我們一起驅動改變。

Transparent (透明直白): 團隊內的資訊透明則是打造堅強團隊的第一步,我們希望直截了當、有話直說的人一起和我們打拼。

Nhóm

Default avatar
Default avatar

Công việc tương tự

車聯網平台 - 前端工程師 Frontend Engineer

三維人股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp560K ~ 770K TWD/nămĐã cập nhật khoảng 18 giờ trước

[KKBOX] Frontend Engineer

KKBOX Group
Toàn thời gianSơ cấp720K ~ 1.08M TWD/nămĐã cập nhật 23 ngày trước

【E-Commerce】Software Engineer 軟體工程師 (Rust)

Deep Codify
Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật 9 ngày trước

Front-End Web Developer

A10 Networks 睿科網路科技有限公司
Toàn thời gianSơ cấp850K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại DeepWave 迪威智能股份有限公司

Senior/Junior Back-end Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

Senior/Junior AI Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

Senior Full-Stack Engineer/Tech Lead

Toàn thời gianTrung cấp70K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước