Applications for this position are currently paused

資深網站前端工程師 (Senior Frontend Developer)

Lưu
Công việc được cập nhật 2 tháng

Mô tả công việc

 1. 負責不同種類的前端網頁程式撰寫
 2. 執行製作跨平台、跨瀏覽器網頁
 3. 具備 HTML5、CSS3、JavaScript、Vue、Ajax、JQuery、PHP、MySQL 等網頁技術能力
 4. 具整合 Web API 經驗
 5. 與團隊包括設計師、產品專案專員溝通,參與專案討論及執行網站製作
 6. 編寫高質素、美觀、可維護及重用的代碼
 7. 為網頁程式進行設計、修改、測試、部署及維護

Yêu cầu

 1. 對前端開發的設計細節、網頁動畫效果及特效呈現有不一樣的執著
 2. 負責任,對工作及所產出之程式進行品質管理,可獨立或團隊工作
 3. 懂 Git 指令操作
 4. 具有建立開源內容管理系統(CMS)經驗更佳 (非必要)
 5. 具有 PHP Laravel CMS 經驗更佳 (非必要)
 6. 具有 AWS 雲端伺服器 操作經驗更佳 (非必要)
 7. 請務必附上作品集

Interview process

 1. 線上面試
 2. 前端技術實作測試
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
40,000 ~ 100,000 TWD / month
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
45K ~ 80K TWD / month
Logo of 沙拉互動有限公司 DigiSalad Limited.

Về chúng tôi

沙拉互動(DigiSalad)在香港成立並於台灣落腳,是一家領先創新的數位創意公司。我們專注於使用者體驗(UX)、使用者介面設計(UI),為您在各類數位平台,如響應式網頁(RWD)、手機應用程式 、資訊服務站等提供全面的數位解決方案,並創造驚奇的使用者體驗旅程!

我們相信數位世界就像豐富的沙拉一樣,蘊含各種元素。例如使用者體驗策略、響應式使用者介面、網頁設計、手機應用程式開發、動態圖像及影片製作、擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)的互動體驗、搜尋引擎優化(SEO)、視覺設計、系統建置、數位平台策略、數位行銷規劃、數位媒體購買等等。

我們在日新月異的數位世界不停探索,透過分享更多創新的方案,讓您親身體驗沙拉互動(DigiSalad)的熱情!


Nhóm

Avatar of the user.
Office Manager

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
2
38K ~ 80K TWD / month
Lưu