UX/UI 設計師

Updated 10 tháng ago

Mô tả công việc

【工作內容】
1.協助產出UX 規範及訂定產品視覺規範。
2.針對使用者與功能需求設計UX方案及視覺介面,擅長於 Web / APP 軟體分面 視覺設計、交互與調整 。
3.將會與 PM、前後端工程師、行銷等密切溝通與合作,負責wireframe、Flow、UI 等開發設計流程。
4.協助整合各產品視覺設計、行銷素材、介面圖形元件,例如icons、logo 。


Yêu cầu

【工作條件】
1. 具備網頁桌機、平版、手機跨裝置 UX 設計與使用者研究經驗。
2. 熟悉使用 Figma或Sketch或Adobe XD 等設計工具
3. 優秀的問題及數據分析能力,能將觀察到的問題拆解,並有邏輯的推論出問題背後的原因。

【其他加分條件】
1.勇於創新、持續自主學習的能力。
2.了解各平台基本的UI元件規範,如:Web/手機/平板等。
3.持續關注最新 UX/UI 趨勢與技術,熱愛自我學習者佳。
4.有UI/UX相關作品並附上作品集尤佳
5.工業或商用相關軟體設計經驗

1
40K ~ 80K TWD / month
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 達易智造.

Về chúng tôi

達易智造 Dot zero
Dot: IIoT 的基本要素之一,就是把點跟點之間的資料串連,用來記錄、分析與應用
Zero: 透過資訊的彙整分析,達到零停機、零浪費的目標.

我們是研華科技與永進機械共創合資的新創公司,結合研華在工業電腦的優勢與永進機械產業上經驗,實現智慧製造的解決方案
在這邊,您將有機會接觸到最新的軟體架構,與在一般軟體公司難以看到的高規格的機械硬體設備。


Nhóm

Avatar of the user.

Các công việc phổ biến khác tại 達易智造

Other

軟體工程師

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 60K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago

產品應用工程師

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 60K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play