Về

Tóm tắt về công ty

爾雅數位科技有限公司以直播和影音課程實踐教學創新,並以實體教室和線下活動強化數位學習推動策略,整合通才和專業課程,培養學生理性思辯的核心素養,厚植閱讀理解和語文表達基礎能力,擴大國際與多元文化視野,建構和協助使用者熟悉數位工具和行動學習的資訊能力。

Nhóm

李怡萱

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm0

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job