Applications for this position are currently paused

C/C++資深網路工程師

Lưu
Updated 3 tháng ago

Mô tả công việc

1.負責網路應用程式研發
2.負責滿足特定需求的網路通訊協定的研發、測試以及性能優化

Yêu cầu

1. 精通Linux/Windows環境下的C/C++程式設計
2. 精通Linux/Windows 的TCP/IP網路程式開發
3. 熟悉SSL、PPTP、L2TP、IPSec相關知識;
4. 熟悉軟體開發流程,有較強的軟體品質管理能力
5. 了解MFC、Qt
6. 了解WFP、NDIS、WDK加分

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
80K ~ 120K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Post more jobs
Your current plan can only post 3 jobs. Upgrade to the "Enterprise" plan (or above) to post more jobs and speed up your recruitment process!
Logo of 皆凱科技有限公司.

皆凱科技有限公司

Về chúng tôi

皆凱科技專注於多元化線上遊戲平台開發及軟體服務,我們在電子商務以及網路遊戲等相關產業已有多年經驗。

目前公司擁有40餘人的研發團隊,致力於網路服務、電子商務、商用系統...等相關平台的開發與整合,並且橫跨Linux與Windows兩大平臺的應用。

我們需要的不只是人力,而是人才,我們鼓勵持續學習和分享、重視團隊的成長。創造認同、分享、體貼、積極、信任及學習,是公司的核心價值。歡迎跟我們有一樣理念的人才加入我們團隊!!


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
HR

Các công việc phổ biến khác tại 皆凱科技有限公司

Back-end Engineer

資深後端工程師(ASP.NET)

Full-time
Trung cấp
1
90K ~ 130K TWD / month
Updated 1 ngày ago

DevOps / System Admin

系統運維工程師

Full-time
Sơ cấp
1
50K ~ 70K TWD / month
Updated 1 ngày ago

QA / Test Engineer

軟體測試工程師

Full-time
Sơ cấp
1
50K ~ 70K TWD / month
Updated 1 ngày ago