Về

Tóm tắt về công ty

專業從事審計簽證業務及會計帳務處理事務,並協助企業內部會計制度之建立、相關財務報告分析及依法租稅規劃及稅務諮詢等。服務對象以中小企業為主。我們重視每一位員工,提供學習及成長的空間,歡迎熱誠積極優秀的朋友一起加入會計師事務所的工作行列。

經營理念

專業 多元 負責

主要商品 / 服務項目

記帳服務、工商登記服務、稅務輔導、稅務及財務簽證案件、財務稅務顧問及規劃等服務。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

記帳服務、工商登記服務、稅務輔導、稅務及財務簽證案件、財務稅務顧問及規劃等服務。

Sứ mệnh

專業從事審計簽證業務及會計帳務處理事務,並協助企業內部會計制度之建立、相關財務報告分析及依法租稅規劃及稅務諮詢等

專業 多元 負責 誠肯

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm31
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm30
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm22

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job