Updated 6 ngày agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 市民永續股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 市民永續股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 市民永續股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 市民永續股份有限公司

Mô tả công việc

本公司已登錄創櫃版(7614),專注於分散式技術(區塊鏈)、資料非同步移轉與授權和空間決策技術(GIS),提供企業數為解決基礎為主要的服務,商業服務主軸為公程金融服務、開放銀行與金融科技及社會公益供應鏈服務,積極發展中,刻正規劃相關子公司的設立計畫,早期夥伴將享有認股權。

採用前後端分離模式進行網頁應用開發,包含身分管理/安全性驗證等。後端採用.Net Core搭配SQL Server(部分 My SQL)開發RESTful API;前端採用Vue.js,並呼叫後端和其他區塊鏈應用API。另外,團隊工作採用GitLab進行程式碼管控。

本工作主要負責後端開發與維運,主要工作項說明如下:

 • 資料庫設計與操作
 • API設計與開發
 • API Management工具研究與使用

員工福利

*未滿3年者,提供優於勞基法之特休的獎勵休假,每年12天

*經由董事會商議,提供員工認股權和獎金發放

*提供工作使用必要之技能上課費用

*不定期聚餐和下午茶

為什麼要來新創公司?

說實話,新創公司有很多缺點,尤其是短期薪資和獎勵,頂多能追上平均值已屬不錯;另一方面,工作內容相對複雜,無法像在大企業內專業做到底,複雜意味著一定會有很鬼扯蛋的工作內容發生;為什麼要來新創公司?因為在這裡,你有機會接觸更實際的市場,和更多優勢者溝通,不僅可以建立自己的職涯脈絡,更能累積資源,相較於大公司的穩定封閉工作環境,新創公司環境則給予更多的機會,但前提是,新創公司需願意培養。

市民永續,稱團隊為新設立公司,非新創公司,因為我們遵循市場服務而建立的新型商業應用,有所本;更重要者,團隊採取個人成長與公司共同發展策略,不僅既有的工程師工作,個人有意願下,團隊主事者更會帶著你去開會,甚至在資深人員承擔風險下,讓工程師可以對客戶做報告,讓客戶對你更有印象,建立自己的人脈資源。

當然,你也可以認為是無良公司,增加員工的工作負擔,一切都是個人的感覺和決策!!

Yêu cầu

  • 熟悉Linux OS基本操作
  • 熟悉.NET Core框架(C#)
  • 熟悉SQL Server
  • 熟悉Docker
  • 熟悉Git版控
  • 了解JavaScript和基礎HTML5網頁技術
  • 了解RESTful API設計風格
  • 了解Open API 3.0 Spec(Swagger)
  • 加分條件:了解Kubernetes
  • 3年以上程式開發相關工作經驗佳
  • 若屬於資訊工程相關科系剛畢業者 , 或3年以下經驗者亦可提出申請

Interview process

資訊單位面談 -> 技術測試 -> 管理單位面談,全程約3小時

可由面試者決定一次或分為兩次面試

*因應疫情影響,擬增加線上面試方案


Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

市民永續股份有限公司

台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號601室

Về chúng tôi

2021 創櫃版 7614,於10月25號發起創櫃募資新聞(https://money.udn.com/money/story/5612/5840576)

2019 - 2021 金融科技創新園區進駐公司

本公司採用聯盟型區塊鏈技術混和IT技術,協助企業建立跨公司間的系統整合解決方案
主要商業場景為工程金融與公益普惠服務兩大範疇,並逐步擴大商業合作,推廣至to C應用端

Nhóm

市民永續

Công việc tương tự

數位開發部_Node.js 後端工程師

中天電視股份有限公司
Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 8 ngày trước

Solidity Engineer

好人一生平安股份有限公司
Toàn thời gianTrung cấp80K ~ 200K USD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 市民永續股份有限公司

前端開發人員

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 6 ngày trước