Về

Tóm tắt về công ty

本著「創新思維、樂活人生」的資訊科技激活應用目標,以專業顧問、系統規劃、資訊整合等核心技術,提供各界從「需求分析」、「制度流程規劃」、「整體解決方案規劃」一直到「資訊科技系統軟體整合建置」等全方位服務。

主要服務:
※技術顧問服務
協助企業解決資訊人才與資源供需不平衡的問題,根據客戶之需求條件,提供適任之
技術人力至指定的工作地點執行任務。

※資訊委外服務
系統開發(包括系統規劃、分析、設計開發、測試及導入 )、系統維護(系統營運服
務、問題排除、新需求開發等)、研發服務(如中介系統研發、嵌入式系統-embedded system 研發、資料交換介面研發等)。

※業務流程委外服務
資料輸入與校正、財務人事作業、會員入會申辦與會員服務、客服中心、資料中心
等。

公司福利:
薪資及獎金、節金
提供具競爭力的整體薪酬,吸引、激勵並留任優秀人才
依當年公司營運狀況及個人績效表現提供具競爭力的薪資及年終獎金。

基本保障
除勞健保、勞退保障,另提供團體保險(全職任職滿六個月)

活動
活動類:節慶活動、尾牙、慶生會、不定期公司/部門聚餐、

學習與成長
我們非常重視員工成長,除了提供良好的工作與進修環境,更享有免費資源學習投資理財、購書補助(全職任職滿六個月)、個人進修補助(全職任職滿六個月)。

快樂生活
WeWork打造一個快樂又有成就感的環境,讓每個人上班時專注工作、下班時盡情享樂,推行盡量不加班原則,讓同仁在保持平衡的同時,能更有創意的解決工作與生活上的問題。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

主要服務:
※技術顧問服務
協助企業解決資訊人才與資源供需不平衡的問題,根據客戶之需求條件,提供適任之
技術人力至指定的工作地點執行任務。

※資訊委外服務
系統開發(包括系統規劃、分析、設計開發、測試及導入 )、系統維護(系統營運服
務、問題排除、新需求開發等)、研發服務(如中介系統研發、嵌入式系統-embedded system 研發、資料交換介面研發等)。

※業務流程委外服務
資料輸入與校正、財務人事作業、會員入會申辦與會員服務、客服中心、資料中心
等。

Quyền lợi nhân viên

薪資及獎金、節金
提供具競爭力的整體薪酬,吸引、激勵並留任優秀人才
依當年公司營運狀況及個人績效表現提供具競爭力的薪資及年終獎金。

基本保障
除勞健保、勞退保障,另提供團體保險(全職任職滿六個月)

活動
活動類:節慶活動、尾牙、慶生會、不定期公司/部門聚餐、

學習與成長
我們非常重視員工成長,除了提供良好的工作與進修環境,更享有免費資源學習投資理財、購書補助(全職任職滿六個月)、個人進修補助(全職任職滿六個月)。

快樂生活
WeWork打造一個快樂又有成就感的環境,讓每個人上班時專注工作、下班時盡情享樂,推行盡量不加班原則,讓同仁在保持平衡的同時,能更有創意的解決工作與生活上的問題。
另外,公司還有提供滿滿零食與飲料供您享用唷

Môi trường làm việc

歡樂的工作氣氛讓您有滿滿成就感
盡量推行不加班 讓您能在工作與生活間找平衡

Ảnh

Hình ảnh môi trường làm việc 彼德股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 彼德股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 彼德股份有限公司

Nhóm

Default avatar

Việc làm

線上客服人員

1.負責網站前後台功能及整體動線的企劃、執行與維護。 2.規劃網路內容、服務及活動,並定期更新、維護及管理。 3.負責網站內容招募、提案與執行。 4.負責電子報、EDM及各種宣傳文案的設計、製作與發送。 5.進行網路行銷及服務的成效追蹤。
Updated 3 Months ago
Unread
Read

業務推廣專員

團隊及跨部門溝通協調。 負責推廣與行銷,積極尋找並開發潛在客戶,拓展目標市場。 負責透過各式行銷策略開發新用戶,包含電話行銷、網路行銷、社群行銷等。 維護客戶關係,提供產品優惠訊息、協助解決客戶問題。 不定時向客戶傳達及說明公司各項重大訊息、活動及產品。 主管交辦事項。
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm10
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm8
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job