Applications for this position are currently paused
Lưu
Updated khoảng 1 tháng ago

Mô tả công việc

1. 負責網站、行動裝置前端系統撰寫
2. 熟悉 HTML/CSS(SCSS)/JS 等前端技術
3. 熟悉任一前端開發語言
4. 與視覺設計師共同合作,設計探討及協做切版
5. 與後端工程師合作,串接API,或串接第三方開放API,開發網頁前端介面及互動功能
6. 對UX有興趣尤佳

Interview process

Step 1 : HR聯繫,約直屬主管線上面談

Step 2 : 1週內確認二次部門主管線上面談

Step 3 : 二次線上面談後於1週內確認,不合適者將不另行通知

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
1 years of experience required
32K ~ 80K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
60K+ TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
30K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
2
50K ~ 80K TWD / month
Logo of 筌鴻科技股份有限公司.

Về chúng tôi

筌鴻科技股份有限公司致力於醫療照護系統整合與軟體開發,以豐富扎實的服務支援技術,即時解決客戶需求、維護既有產品等,堅持不斷地提供客戶最好的產品及優質的客戶服務,並且追求永續經營成長。我們擁有充滿熱情與活力的團隊,來自專案策畫、系統整合、數據分析、程式語言設計等不同領域的優秀人才與經驗。 我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入筌鴻科技股份有限公司的工作行列。


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
2
32K ~ 80K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
32K ~ 80K TWD / month
Lưu