Digital IC Design Engineering - 數位IC設計工程師 (Taipei)

Updated 3 tháng agoIT » Digital IC Design
Hình ảnh môi trường làm việc 見臻科技股份有限公司

Mô tả công việc

The eye-tracking technology will be indispensable in AR/VR/MR. Here is your opportunity to get involved with a proactive and fantastic technology.

We are hiring talent for a digital IC design engineer. We are looking for a candidate who is open-minded, passionate and comprehensive thinking. In a flexible and supportive environment, you will be responsible for developing the eye-tracking SoC. The job content include front-end digital IC development including IP/System level architecture design, implementation and verification.

Furthermore, through collaboration with worldwide customers, you will have the opportunity to work with leading AR/VR/MR customers together to open up the future of eye-tracking applications.

Yêu cầu

1. Familiar with Verilog/SystemVerilog

2. Familiar with ASIC front-end design flow

3. Experience in RTL design and verification

4. Experience in SoC level design and verification

5. Experience in FPGA porting is a plus

6. Experience in low-power design and analysis is a plus

[工作經歷] 碩士及電子電機相關領域系所畢業,有相關工作經驗尤佳

1
50K ~ 100K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

見臻科技股份有限公司

新北市新店區民權路95號12-3F

Về chúng tôi

Ganzin Technology (見臻科技股份有限公司) 創建於2018年1月。


見臻科技是一家從國立臺灣大學spin-off的新創公司,以視線追蹤模組 (eye tracking module)為第一個產品,以提供整合性的視線追蹤解決方案(solution)為目標。公司創辦人為數位國內知名的學者及其學生之團隊,公司成員包括IC設計工程師、機器學習專家、心理學家、軟硬體工程師等,為一充滿熱情、有創造力的團隊。

我們在2018.01參與世界最大消費性電子展CES2018,並獲選為Taiwan Tech Star,為32家獲選之台灣新創公司之一。Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 見臻科技股份有限公司

電子研發工程師 (Taipei)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

System Software Engineering -系統軟體工程師 (Taipei)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 130K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước