Electronics Engineer - 電子研發工程師 (新北)

Updated 13 ngày agoEngineering » Electronics Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 見臻科技股份有限公司

Mô tả công việc

[工作內容]

1. 眼球追蹤模組硬體電路設計、樣品製造、功能測試與除錯。

2. 與機構工程師合作進行 AR/VR/Smart glasses 樣品整合設計。

3. 協助客戶完成眼球追蹤模組硬體電路整合。

4. 協助 RD 進行晶片系統驗證。

Yêu cầu

1. 熟悉電源供應器操作、示波器操作,電路測試除錯。

2. 具備基礎焊接技能(操作電烙鐵、熱風槍及焊接小型元件)

3. 具 FPGA / SoC 電路整合經驗尤佳

4. 具軟韌體撰寫/除錯經驗尤佳

1
50K ~ 100K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

見臻科技股份有限公司

新北市新店區民權路95號12-3F

Về chúng tôi

Ganzin Technology (見臻科技股份有限公司) 創建於2018年1月。


見臻科技是一家從國立臺灣大學spin-off的新創公司,以視線追蹤模組 (eye tracking module)為第一個產品,以提供整合性的視線追蹤解決方案(solution)為目標。公司創辦人為數位國內知名的學者及其學生之團隊,公司成員包括IC設計工程師、機器學習專家、心理學家、軟硬體工程師等,為一充滿熱情、有創造力的團隊。

我們在2018.01參與世界最大消費性電子展CES2018,並獲選為Taiwan Tech Star,為32家獲選之台灣新創公司之一。Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 見臻科技股份有限公司

Digital IC Design Engineering – 數位IC設計工程師 (新北)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 13 ngày trước

Software Application Engineering – 軟體應用工程師 (新北)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 13 ngày trước

Firmware Engineer – 韌體工程師 (新北)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 130K TWD/thángĐã cập nhật 13 ngày trước