Giftpack Inc. cover image
Logo of Giftpack Inc..
Logo of Giftpack Inc..

Giftpack Inc.

Logo of Giftpack Inc..
Logo of Giftpack Inc..
Giftpack Inc.
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 tháng trước
Giftpack Inc. 👉🏻 About Giftpack ( giftpack.ai/about ) Product: giftpack.ai | giftpack.io Giftpack is a gifting CRM that makes your relationship smarter with AI. Everything starts with a search for ...
Giftpack Inc. 👉🏻 About Giftpack ( giftpack.ai/about ) Product: giftpack.ai | giftpack.io Giftpack is a gifting CRM that makes your relationship smarter with AI. Everything starts with a search for ...
25K ~ 55K USD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
11 - 50
$5 Million