Applications for this position are currently paused

AI 美術設計師 (有經驗)

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

集雅科技致力於以 AI 的思維,幫助企業客戶快速創作有價值的內容。我們以國際市場為目標,正在打造全球性的產品,面對從 1 到 100 的挑戰。在集雅擔任 AI 美術設計師,你將與一群喜歡挑戰、充滿熱忱的夥伴,一起參與內容產業的變革,打造屬於 AI 時代的智慧內容產製系統。

以下是你會負責的工作內容:

 • 調校 AI 模型和創作工具,與工程團隊合作量產品質穩定的素材並提升多樣性
 • 影片企劃提案與剪輯 (腳本發想、動畫影片剪輯製作)
 • 影片動態設計及製作

Yêu cầu

【必要條件】

 • 熟悉 AI 藝術領域相關的工具,有自己調校過的 AI 模型作品 (dalle, stable diffusion, etc.)
 • 能夠主動追蹤、汲取 AI 藝術產業相關動向、了解最前沿的 AI 技術動態
 • 有創意和良好的美感,能夠活用不同的工具,突破框架產出高品質的素材
 • 重視個人成長且主動積極,不怕改變,能適應不同環境
 • 具有良好的團隊合作與溝通能力


*請一併附上使用 AI 工具相關作品集*

【加分條件】

 • 有剪接經驗以及分鏡設計能力,熟悉影片製作及相關軟體 (ex. after effect)
 • 熟悉 maya, blender, vroid 等 3D 軟體
 • 了解數位影音媒體脈動及產業鏈,熟悉網路短片、商業影片、社群影片發展方向

Interview process

投遞履歷->作品集->面試

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Không yêu cầu kinh nghiệm
40,000 ~ 45,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of GliaCloud 集雅科技.

Về chúng tôi

GliaCloud 集雅科技股份有限公司成立於 2015 年,專注於人工智慧在媒體領域的應用,團隊由雲端技術專家,人工智慧科學者與熟悉網路媒體產業的 Growth Hackers 組成.集雅也是 Google 認證的雲端技術合作夥伴。

曾獲得 Tech in Asia、 Seedstars World Taipei、Meet Taipei Neo Star 及 ChinaBang Award 等國內外創業獎項肯定,並取得國際創投 Infinity Venture Partners 及知名天使與機構投資人多方資金挹注。GliaCloud 總部落腳於台北,目標是成為亞洲人工智慧內容產業的領導者!Việc làm

Full-time
Sơ cấp
2
32K ~ 45K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trợ lý
1
32K ~ 50K TWD / tháng
Lưu

Internship
Thực tập
1
183 TWD / hour
Lưu