Applications for this position are currently paused

Junior 後端工程師

Lưu
Công việc được cập nhật 2 tháng

Mô tả công việc


工作內容

  1. 開發影片處理相關程式。
  2. 使用 Django 開發 Web 程式。
  3. 有機會接觸與機器學習相關的任務內容。

職涯晉升方向

設計並且打造兼俱效能、彈性的智能影片合成系統,並且與一群喜歡挑戰並樂於學習新技術的同伴們一起幫助公司及自己成長,在後端工程師的職位上,可以學習到如何參與團隊協作與討論以及具體軟體開發流程.適合想要接觸 Python 程式開發的人,未來依能力與興趣安排個人發展的方向.

Yêu cầu

  1.  新鮮人以及轉職可或相關工作經歷兩年以下
  2. 熟悉 python
  3. 具有程式設計能力完成交付事項
  4. 對於 Web 前後端的開發有基礎認識
  5. 具備團隊合作精神以及良好的溝通能力
  6. 樂於學習以及嘗試新技術

Interview process

遠端筆試->1-2次實體面試->結果通知

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Không yêu cầu kinh nghiệm
600,000 ~ 900,000 TWD / năm
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
900K ~ 1.8M TWD / năm
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
70K ~ 120K TWD / tháng
Logo of GliaCloud 集雅科技.

Về chúng tôi

GliaCloud 集雅科技股份有限公司成立於 2015 年,專注於人工智慧在媒體領域的應用,團隊由雲端技術專家,人工智慧科學者與熟悉網路媒體產業的 Growth Hackers 組成.集雅也是 Google 認證的雲端技術合作夥伴。

曾獲得 Tech in Asia、 Seedstars World Taipei、Meet Taipei Neo Star 及 ChinaBang Award 等國內外創業獎項肯定,並取得國際創投 Infinity Venture Partners 及知名天使與機構投資人多方資金挹注。GliaCloud 總部落腳於台北,目標是成為亞洲人工智慧內容產業的領導者!Việc làm

Internship
Thực tập
1
183 TWD / hour
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
840K ~ 1.12M TWD / năm
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
840K ~ 1.12M TWD / năm
Lưu