Unity 程式主管(遊戲業)

Lưu
Công việc được cập nhật gần 5 năm

Mô tả công việc

職責
Responsibilities:
1.程式進度及工作管理
Manage progress of development department.
2.領導程式團隊
Lead and improve engineer team.
3.專案工時及成本評估
Project cost assessment.
4.解決開發過程中的技術問題
Solve technical problems.
5.遊戲開發及系統架構設計
System design and game develop.

Yêu cầu

要求
Requirements:
1.資訊科學相關學系畢業
BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject.
2.3年以上遊戲開發經驗
over 3 years of game developing experience.
3.1款以上完整遊戲研發經驗
complete experience of game project development.
4.良好的英文溝通能力
Good in English.
5.良好的團隊合作能力
Good in team management.

加分技能
Options:
1.擔任過團隊管理相關職務或工作
Served as team manager related jobs.
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
40,000 ~ 70,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 寰宇旅邦 Global Travel Assistant.

Về chúng tôi

寰宇旅邦有限公司總部位於臺北市,公司不僅在北京、東京、仰光等地設有地區辦公室機搆,更彙聚了中、日、英、法、緬等多國語言,以及多文化背景的國際人才隊伍。

多年來,公司致力於拓展於多方領域,服務範圍涵蓋線上教育解決方案(TutorRoom)、軟體開發與軟體人才派遣服務(Osbay)、跨國網路行銷(marketing service、遊戲開發(Game Factory)、旅遊產業服務(GTA Traveling Solutions)等,具有卓越的自主研發和國際行銷能力。在成立的數年間,已在日本、北美、東南亞等國家取得優異的成果

我們相信,透過多角化的經營,我們將成為行動裝置相關服務與網際網路的下一座金山。身為


Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 80K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trợ lý
1
25K ~ 50K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Giám đốc
1
30K ~ 50K TWD / tháng
Lưu