Updated 3 Months agoIT » Other

Mô tả công việc

1.撰寫 MCU 韌體程式
2.執行韌體產品開發流程,檢測韌體產品
3.3年以上韌體開發經驗
4. 精通STM32 MCU

Yêu cầu

3年以上STM32 MCU韌體開發經驗

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

富弘年股份有限公司

新北市中和區中正路868-6號9F

Về chúng tôi

公司簡介
本公司創立於民國86年,為工業電腦出口中小企業。

主要商品/服務項目
工業電腦週邊相關產品

福利制度
週休二日

經營理念
開發嵌入式單板電腦、工業用主機板、類比與數位轉換、工業自動化的解決方案。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 富弘年股份有限公司

行銷經理

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 năm trước

Product Marketing Manager

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 năm trước