Front-end Developer 網頁前端工程師

Công việc được cập nhật 7 tháng

Mô tả công việc

職務說明

 • 使用Vue開發前端功能
 • 實作開發設計師所提供之UI/UX設計稿
 • 優化前端效能
 • 介接後端API

Yêu cầu

工作經驗:1年以上
學歷要求:大學、碩士
必要條件

 • 熟悉 JS, HTML, CSS 開發
 • 具有 Angular, Vue, React 其中一個框架開發經驗
 • 具有 Git 使用經驗
 • 能與技術人員以及非技術人員良好的溝通

加分項

 • 個人作品
 • 熟悉 Vue
 • 熟悉 SCSS
 • 熟悉 RWD
 • 熟悉 Bootstrap
 • 熟悉 Tailwind Css
1
1 years of experience required
45,000 ~ 70,000 TWD / month
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
900K ~ 1.8M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / month
Logo of 圍棋人科技股份有限公司.

Về chúng tôi

圍棋人科技股份有限公司由一群「科技人 X 圍棋人」組成,希望透過網路科技與創新的元素為圍棋產業創造新的價值。如圍棋對弈的精神,我們致力於營造勇於創新並樂於接受挑戰的文化,鼓勵夥伴們勇敢提出大膽的想法、擬定策略並實踐。

公司夥伴們平均年齡不到30歲,除了現有職缺,如果你對於推廣「圍棋」這極具文化價值的技藝到全世界也感到興奮的話,歡迎毛遂自薦加入我們。


Nhóm

Avatar of the user.
CTO
Avatar of the user.
HR head
Avatar of the user.

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Lưu

Full-time
Giám đốc
1
45K ~ 65K TWD / month
Lưu